Smartengeld bedragen vaak te laag bevonden


'Geef rechters en advocaten inzicht in mening samenleving op gerechtvaardigde hoogte smartengeld'

ROTTERDAM, 20130913 -- Juridische stappen en schadevergoedingen zijn niet de eerste zaken die spelen bij een slachtoffer van een zwaar ongeval. Tijdens het herstel wordt een letselschadezaak opgepakt door een advocaat of letselschadespecialist, maar uit cijfers van Dick van Galen van www.SmartengeldBerekenen.nl blijkt dat de smartengeldbedragen die uiteindelijk worden uitgekeerd door 85% van de Nederlandse samenleving als te laag worden ervaren voor het leed dat een slachtoffer is aangedaan. Rechters en advocaten zouden de mening van de maatschappij mee kunnen nemen in hun oordeel om tot een meer rechtvaardigde uitspraak van de hoogte van het smartengeld te kunnen komen.

Smartengeld vaak als ‘te laag’ ervaren
Vindt u het terecht dat een 12 jarig meisje 1.000 euro smartengeld krijgt uitgekeerd nadat ze meerdere keren seksueel is misbruikt door de buurman? Uit cijfers van SmartengeldBerekenen.nl blijkt dat 85% van de 1.500 ondervraagden vaak van mening zijn dat een smartengeldbedrag voor een bepaald leed veel hoger zou moeten zijn dan in de uitspraak is toegekend. Via een peiling op de website kunnen mensen zich uitspreken over het uitgekeerde smartengeld bedrag. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om te onderbouwen wat wel een rechtvaardig bedrag zou zijn.

Smartengeld verschilt per individu
Bij een letselschadevergoeding wordt in de eerste plaats gekeken naar het verlies van inkomen door een tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid en de directe kosten waar een slachtoffer mee te maken krijgt tijdens zijn of haar herstel. Smartengeld is een ander onderdeel van de letselschadevergoeding waar het draait om de immateriële schade die is opgelopen als gevolg van een opgelopen letselschade. Bij deze gederfde levensvreugde is de individuele situatie ontzettend belangrijk. Zo kan een blijvende schade aan de voeten een grotere impact hebben op een fanatiek danser die zijn passie niet langer kan uitoefenen. De vraag is: Hoe kan de hoogte van een financiële vergoeding op een rechtvaardige manier worden bepaald?

Huidige bepaling smartengeld
Bij het bepalen van de hoogte van een smartengeldbedrag wordt vaak gekeken naar eerdere uitspraken in zaken die sterk overeenkomen. Op SmartengeldBerekenen.nl zijn bijvoorbeeld allerlei openbare juridische uitspraken te vinden uit het verleden die in begrijpelijke taal zijn samengevat. Op basis van deze uitspraken kan een slachtoffer zelf zien wat er is uitgekeerd in zaken die lijken op de eigen situatie. Het probleem is echter dat het effect van een letselschade op het individu niet voldoende wordt meegenomen en het bepalen van een rechtvaardig bedrag te algemeen wordt benaderd door rechters en advocaten.

Oordeel samenleving ook meewegen?
Het initiatief van SmartengeldBerekenen.nl was eigenlijk bedoeld om letselschadeslachtoffers een mogelijkheid te bieden zelf te achterhalen hoe hoog een smartengeldbedrag zou kunnen zijn. Nu is het volgens van Galen een klankbord geworden waaruit blijkt dat deze smartengeldbedragen niet rijmen met het aangedane leed. Zijn het de advocaten die hierin tekort schieten of is het wellicht de rechtbank die het leed in een situatie te laag beoordeeld? Zij zouden tot meer rechtvaardigheid kunnen komen wanneer zij ook de stem van onze samenleving raadplegen en dat is precies wat op SmartengeldBerekenen.nl is te vinden.


Deel: ' Smartengeld bedragen vaak te laag bevonden '
Lees ook