Universiteit van Amsterdam
Mr. dr. R. Smits (45) is per 1 januari 2000 benoemd tot deeltijdhoogleraar (0,1 fte) op het vakgebied van het Recht van de Economische en Monetaire Unie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam. Hij bekleedt een Jean Monnet leerstoel. René Smits studeerde Sociologie en Rechten aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Na zijn afstuderen in 1977 verbond hij zich aan De Nederlandsche Bank N.V., waar hij sindsdien diverse functies heeft bekleed. Thans is hij er algemeen juridisch adviseur van de directie en hoofd van de afdeling Juridische zaken. Hij is tevens lid van het juridisch comité van het Europees Stelsel van Centrale Banken. Onlangs is hij ook benoemd tot 'visiting professorial fellow' aan het Queen Mary and Westfield College van de University of London. Smits promoveerde in 1997 aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift The European Central Bank - Institutional Aspects. Zijn juridische publicaties betreffen met name het Europees monetair en toezichtsrecht.

Laatste wijzigingen: 3 februari 2000 - webmaster@uva.nl Bron: Bureau Voorlichting en Redactie

Deel: ' Smits benoemt tot hoogleraar Economie en Monetaire Unie UVA '
Lees ook