S.M.O.

Een toekomst van glas

SMO-publicatie verkent de mogelijkheden en gevolgen van breedbandtechnologie

Als de Nederlandse overheid haar ambities waarmaakt, zal breedbandinternet de Nederlandse maatschappij ingrijpend veranderen. Breedbandinternet is internet over een netwerk dat zeer snelle communicatie tussen computers mogelijk maakt. Waar nu nog technieken als ADSL bestaan om internet over de telefoonkabel te versnellen, zal in de toekomst gebruik gemaakt gaan worden van een heel nieuw netwerk dat nog vele malen sneller zal zijn. Aangenomen wordt dat dat een netwerk zal zijn van glasvezelverbindingen.

Nu al is zichtbaar dat jaarlijks meer mensen een snelle internetverbinding willen, en deze tendens zal de komende jaren alleen maar sterker worden. Organisaties zullen hun websites op de grotere capaciteit aanpassen, er videofilmpjes en -animaties op plaatsen, en er ook meer producten en diensten op gaan aanbieden. Consumenten zullen daar steeds vaker gebruik van gaan maken. Internet in deze vorm wordt nog altijd gezien als het communicatiemiddel van de toekomst.

Voordat het zover is, zullen diverse overheden moeten inspringen. De landelijke overheid en de gemeenten hebben een duidelijke rol bij het regisseren van de invoering van de nieuwe technologie. Want tot nu toe zijn de hoofdnetten wel verglaasd, maar het laatste stukje glasvezel tot aan de woonkamer van de consument laat vooralsnog op zich wachten. En juist de aanleg van die laatste paar honderd meter vergt een enorme organisatorische inspanning en investering waarbij de inmenging van de overheid onontbeerlijk is.

In alle recente commotie rond tegenvallende resultaten en koersen in de telecomsector verschuift de aandacht van de mogelijkheden van breedband naar de opstartproblemen die ermee samenhangen. Veel te weinig wordt stilgestaan bij het profijt dat gemeentelijke overheden zelf kunnen hebben van breedbandinternet. Een gemeente kan met behulp van breedbandinternet oplossingen formuleren in actuele thema's, van veiligheid tot sociale zekerheid en gezondheidszorg, maar ook bijvoorbeeld op het gebied van cultuur, onderwijs en economie.

De nieuwe SMO-publicatie Een toekomst van glas. Vooruitlopen op de doorbraak van breedbandtechnologie doet een poging die balans te herstellen. SMO laat aan de hand van concrete voorbeelden zien, hoe gemeenten en organisaties over de hele wereld zich hebben beziggehouden met verbetering van de dienstverlening met behulp van breedbandinternet. Vervolgens schetst de publicatie hoe een Nederlandse gemeente haar eigen identiteit op het internet kan versterken en welke voordelen dat kan opleveren voor haar burgers. De publicatie belicht hoe een gemeente zichzelf kan profileren aan de hand van de thema's die men in die gemeente belangrijk vindt. (Zo zou Amsterdam de Albert Cuypmarkt on line kunnen zetten, de musea rond het Museumplein of het Concertgebouw. Websurfers kunnen dan 24 uur per dag zien hoe het er toegaat, on line een concert volgen, kijken of er nog stoelen vrij zijn, of zien hoe druk het is in het Van Goghmuseum alvorens er een bezoek aan te brengen.)
Voor wie zich wil laten informeren over de revolutionaire toekomst die breedbandinternet kan opleveren, met name voor de publieke sector, is deze SMO-publicatie een interessante informatie- en inspiratiebron.

NOOT VOOR DE REDACTIE:
Voor inhoudelijke informatie over het boek, neemt u contact op met de heer De Ridder, directeur SMO, via telefoonnummer 070-3528503 of deridder@smo.nl.
Voor verkoopinformatie en recensie-exemplaren kunt zich wenden tot mevrouw C.van Tholen, 070-3528501 of vantholen@smo.nl. Raadpleeg voor meer informatie over SMO onze website www.smo.nl.

Titelgegevens publicatie: Dekkers, L., Dijkhuizen, W.J., Geelen, N. van, Golder, T. J., Huizinga, H., en Jager, M. de, Een toekomst van glas, vooruitlopen op de doorbraak van breedbandtechnologie. ISBN 90-6962-190-8., SMO 2002-3, Den Haag, juli 2002.


02 aug 02 09:02

Deel: ' SMO-publicatie verkent mogelijkheden en gevolgen breedbandtechnologie '
Lees ook