Gemeente Sneek


Waterstad Sneek

SNEEK DOET MEE AAN WATER CITY INTERNATIONAL II De gemeente Sneek is deelnemer aan het project Water City International II, een vervolg op Water City International. Het project Water City International is drie jaar geleden gestart op initiatief van de Provincie Fryslân. De steden Leeuwarden, Göteborg (Zweden), Norwich (Engeland) en Emden (Duitsland) hebben in deze periode waterplannen opgesteld. Ze hebben in hun waterplan de kansen en knelpunten in beeld gebracht van onderwerpen als de waterkwaliteit- en kwantiteit, recreatie- en transportmogelijkheden, de belevings- en sociale aspecten van het water. Gedurende de projectperiode is kennis uitgewisseld tussen de partners middels bezoeken, nieuwsbrieven, rapporten, brochures en een website www.watercity.org In het Water City International II project krijgen de vier nieuwe steden Sneek, Malmö (Zweden), Odense (Denemarken) en Stockton on Tees (Engeland) de kans om aan te sluiten en te profiteren van de ervaringen die de eerstgenoemde steden hebben opgedaan. De stad Sneek, te midden van het water, leent zich uitstekend om mee te doen aan het project. De gemeente heeft voor het project een waterplan opgesteld. Het is een gemeenschappelijk waterplan in samenwerking met de waterschappen Fryslân en Marne Middelsee. In het plan is de gemeenschappelijke visie weergegeven van een duurzaam, integraal waterbeheer. Het plan moet leiden tot het bijeen brengen van de wateraspecten van de bestaande beleidsnotities en een goede beleidsmatige afstemming tussen de gemeente en de waterschappen, de Provincie en diverse belangengroepen.

In het stadspark tussen de A7 en de wijk Duinterpen wil de gemeente in het kader van het project Water City International II in samenwerking met de waterschappen de waterkwaliteit verbeteren.Foto Simon Bleeker

Deel: ' Sneek doet mee aan Water City International II '
Lees ook