Gemeente Sneek


Entente Florale

SNEEK DOET MEE MET ENTENTE FLORALE

Volgende week donderdag krijgt de gemeente Sneek bezoek van de jury van Entente Florale. DIt is een nationale competitie waarbij gemeenten worden beoordeeld op - kort gezegd - hun groenbeleid en de uitwerking daarvan. Dit jaar hebben zich negen (deel)gemeenten aangemeld voor de Entente Florale. Van de gemeenten met meer dan 15.000 inwoners zijn dat Almere, Amsterdam Noord, Etten Leur, Huizen, Venlo en Sneek dus, van de gemeenten met minder dan 15.000 inwoners zijn dat Bergen, Cuijk en Lichtenvoorde. In het kader van de Entente Florale worden de beleidsplannen van de deelnemende gemeenten tegen het licht gehouden in samenhang met de uitwerking daarvan. Ook wordt beoordeeld hoe het zit met het geven van informatie over het gemeentelijk groen(beleid). Op donderdag 23 mei neemt de jury van de Entente Florale de situatie in de gemeente Sneek in ogenschouw. Dan wordt speciaal gekeken naar het stedelijk groen, naar de recreatieve en toeristische voorzieningen, naar het ecologisch beheer en naar inrichtingselementen als eenjarige planten, maar ook bomen en naar zaken als plantenbakken, kunstwerken en straatmeubilair. De jury wordt 's morgens vroeg ontvangen op het stadhuis en welkom geheten door wethouder Frans Middelhoff. Na een korte presentatie door de VVV en de hoofdafdelingen Openbare Werken en Stadsontwikkeling, worden via een stadswandeling, een vaartocht door de stadsgrachten, een bustocht door het buitengebied naar het Starteiland zo veel mogelijk aspecten van het gemeentelijk groen bekeken. Aan het eind van de middag wordt de beoordeling afgesloten op het stadhuis. Uitspraken zal de jury dan nog niet doen: daarvoor moeten eerst ook de andere deelnemers bezocht worden.

Deel: ' Sneek doet mee met Entente Florale '
Lees ook