Gemeente Sneek


Eerste Zuidwesthoekdag

SNEEK ORGANISEERT EERSTE ZUIDWESTHOEKDAG

In samenwerking met de Bestuursacademie Noord-Nederland organiseert de gemeente Sneek de eerste Zuidwesthoekdag voor bestuurders en ambtenaren. Dat is jaarlijks te houden congres, waarop de genodigden naar aanleiding van verschillende bijdragen van sprekers, met elkaar in discussie gaan over een actueel onderwerp. De eerste Zuidwesthoekdag is op vrijdag 5 oktober, in Amicitia te Sneek. Deze eerste keer staat het rapport centraal dat de Staatscommissie Dualisme en lokale democratie onder voorzitterschap van prof. mr. D.J. Elzinga uitbracht.

De Zuidwesthoekdag is ingesteld omdat het samenwerkingsverband Zuidwest Friesland in liquidatie is. In dit samenwerkingsverband participeerden negen Zuidwesthoek gemeenten, te weten: Wûnseradiel, Bolsward, Wymbritseradiel, Skarsterlân, Lemsterland, Gaasterlân-Sleat, Nijefurd, Littenseradiel en Sneek. De onderlinge band die ontstaan is door de samenwerking in de regio, willen de gemeenten vasthouden en voortzetten door het organiseren van een jaarlijkse studiedag of congres.

Het programma is als volgt:

13.00 uur: Ontvangst en opening door mr. S.J. Hartkamp, burgemeester van Sneek.
13.15 uur: - 'Van Thorbecke naar Elzinga'
Presentatie door mr. B. Fransen, directeur bestuursacademie Noord-Nederland.
14.15 uur: Pauze.
14.30 uur: - 'De burgemeester in een dualistische omgeving'. Burgemeester J.L.M. Mandos van Borssele geeft zijn visie op de veranderende rol van de burgemeester op weg naar een dualistisch bestuursmodel.

- 'De wethouder in een dualistische omgeving'. Wethouder M. Verbeek van Haren geeft zijn visie op het wethouderschap in een dualistische omgeving en vertelt over de ervaringen die inmiddels zijn opgedaan.
15.15 uur: Pauze.
15.30 uur: - 'Het raadslid in een dualistische omgeving'. De heer Auke Wouda, fractievoorzitter en oud wethouder voor GroenLinks in de Sneker gemeenteraad, benadert het dualistisch bestel vanuit de positie van het raadslid.

- 'De ambtenaar in een dualistische omgeving'. De heer P. Meerdink, voormalig directeur van de Thorbecke Academie en beleidsmedewerker van de gemeente Leeuwarden, gaat in op de rol en positie van het ambtelijk apparaat.
16.15 uur: Plenaire discussie onder leiding van burgemeester Hartkamp.
16.45 uur: Verrassende afsluiting van het formele deel van de bijeenkomst.

Deel: ' Sneek organiseert eerste Zuidwesthoekdag '
Lees ook