Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

Snel veranderende wereld onderwerp van Regiowerktop Noord-Holland Noord

Op maandag 21 juni vindt voor de derde keer de jaarlijkse Regiowerktop Noord-Holland Noord plaats. De Regiowerktop is hét forum om de actuele problematiek op de regionale arbeidsmarkt te bespreken en aan te pakken. Tijdens de bijeenkomst blikken we vooruit op de snel veranderende wereld om ons heen. Technologie speelt een steeds belangrijkere rol. Innovatie en duurzaamheid zijn dé sleutelwoorden. Ook de arbeidsmarkt is continu aan verandering onderhevig. Vergrijzing, ontgroening en de uitstroom van hoger geschoolden uit de regio zorgen voor een vermindering van kwantitatief én kwalitatief arbeidsaanbod. Dit heeft vérgaande gevolgen voor de sociaal-economische structuur van onze regio.

Met welke veranderingen moeten we rekening houden? Wat kunnen werkgevers, werknemers, onderwijsorganisaties en overheden doen om zich daarop voor te bereiden? Wat gebeurt er al, waar gaan we naar toe en waar liggen de kansen? Maar vooral: hoe kunnen we deze optimaal benutten? Deze vragen worden aan de orde gesteld op de Regiowerktop Noord-Holland Noord. De bijeenkomst vindt plaats op maandag 21 juni bij Hogeschool INHolland aan de Bergerweg te Alkmaar en duurt van 15.00 tot 17.30 uur. Genodigden zijn ondernemers, werkgevers- en werknemersorganisaties, bestuurders en beleidsmakers van gemeenten, UWV WERKbedrijf en onderwijsinstellingen in de regio. De dagvoorzitter is Astrid Joosten. In het programma werpt Rian van Dam, wethouder van de gemeente Alkmaar en voorzitter van het RPA-NHN een korte terugblik op de gezamenlijke acties die ondernomen zijn om meer jongeren aan een opleiding, baan of stageplaats te helpen. Tevens schetst zij de huidige stand van zaken van de regio. Prof. dr. Lidewey van der Sluis, hoogleraar aan de Nyenrode Business Universiteit schetst een aantal toekomstscenario's voor werken en wonen in Noord-Holland Noord. Nederlands historicus Maarten van Rossem relateert de scenario's op eigen wijze aan de ontwikkelingen van de afgelopen decennia. Via themasessies krijgen de aanwezigen de gelegenheid om dieper op bepaalde onderwerpen in te gaan. Als afsluiting van het programma wordt aandacht besteed aan het tienjarig jubileum van het RPA-NHN.

De Regiowerktop Noord-Holland Noord wordt georganiseerd door het Kennis- en Adviescentrum RPA-NHN in nauwe samenwerking met partners. Dit jaar zijn de STAN, de Kamer van Koophandel Noordwest Holland, het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en de Hogeschool INHolland nauw betrokken bij de voorbereidingen en het vervolg. Geïnteresseerden kunnen zich tot en met woensdag 16 juni aanmelden, mits het maximum aantal van 250 personen nog niet is bereikt. Meer informatie en aanmelding: www.rpa-nhn.nl

Programma Regiowerktop 2010:

14.30 uur Ontvangst

15.00 uur Opening door Astrid Joosten (dagvoorzitter)

15.05 uur Welkom door Rian van Dam, wethouder van de gemeente Alkmaar en voorzitter van het RPA-NHN. Terugblik op de ondernomen activiteiten en korte schets van de huidige ontwikkelingen in de regio.

15.15 uur Toekomstscenario's voor werken en wonen in Noord-Holland Noord door Lidewey van der Sluis, hoogleraar aan de Nyenrode Business Universiteit

15.45 uur Reflectie door Maarten van Rossem, Nederlands historicus

16.15 uur Start themasessies

16.45 uur Rapportage resultaten themasessies aan vertegenwoordigers van de drie O's (Ondernemers - Onderwijs - Overheid) en discussie over de kansen en het vervolg

17.15 uur Feestelijke afsluiting met aandacht voor het 10-jarig jubileum van het RPA-NHN

17.30 uur Netwerkborrel

Deel: ' Snel veranderende wereld onderwerp Regiowerktop Noord-Holland Noord '


Lees ook