Provincie Flevoland

PERSBERICHTEN

NUMMER: 99-057
DATUM: 27 april 1999

Snelheidsbeperking op Hanzeweg bij Roggebotsluis

De provincie voert met ingang van 29 april 1999 een tijdelijke snelheidsbeperking in tot 60 km/uur op de Hanzeweg ter hoogte van de Roggebotsluis. De reden hiervoor is de huidige verkeerssituatie ter plaatse. De afgelopen jaren zijn op dit weggedeelte veel ernstige verkeersongevallen gebeurd. De Hanzeweg is (te) smal en de kruispunten en uitritten zijn onoverzichtelijk. Bovendien is de onderhoudstoestand van de weg slecht. De toenemende verkeersintensiteit op de Hanzeweg zorgt voor steeds meer problemen. Overstekend verkeer moet vaak lang wachten om te kunnen oversteken en de hoge snelheid levert gevaarlijke situaties op. Een extra bijkomstigheid is nog dat Rijkswaterstaat eind april start met bedienen van de Roggebotsluis buiten de normale bedieningstijden. Deze bediening vindt op afstand plaats. Met behulp van camera's zullen de sluis en de brug vanuit de Houtribsluizen bij Lelystad worden bediend. Het verkeer op de Hanzeweg kan dus gedurende het gehele etmaal geconfronteerd worden met een brugopening.

Deze situatie maakt het noodzakelijk dat er maatregelen worden getroffen. De provincie houdt er rekening mee dat in 2001 het kruispunt met de Drontermeerdijk wordt gereconstrueerd. Er vindt thans nog studie plaats naar de beste oplossing (rotonde of verkeerslichten). Om op korte termijn de verkeersveiligheid te verbeteren is in overleg met bewoners en de politie besloten tot een tijdelijke snelheidsmaatregel Over ongeveer 800 meter zal een snelheidsbeperking tot 60 km/uur gaan gelden. Naast de gebruikelijke verkeersborden zullen er zogenoemde verschijnborden worden geplaatst die waarschuwen bij een overschrijding van de snelheidslimiet. Bovendien wordt er een kast geplaatst om de snelheid met behulp van een radarcamera te controleren.

Deel: ' Snelheidsbeperking op Hanzeweg bij Roggebotsluis Flevoland '
Lees ook