Snelle aandacht loont bij rentegratie van zieke werknemers

HILVERSUM, 20060523 -- Snelle aandacht voor werknemers die langdurig ziek dreigen te blijven, verkort het verzuim met gemiddeld 40%. Dit blijkt uit een update van een wetenschappelijk onderzoek dat rentegratiebedrijf Keerpunt heeft laten uitvoeren.


In het wetenschappelijk onderzoek van vorig jaar waren voor de toen nog niet afgeronde rentegratietrajecten aannames gedaan. De daadwerkelijke resultaten zijn verwerkt in het nieuwe onderzoeksrapport.

De update versterkt de uitkomsten van het onderzoek van 2005: de verzuimduur wordt door de werkwijze met gemiddeld 40% verkort. Het gemiddelde effect neemt af van 40% verkorting bij een aanmelding in de eerste 8 weken van het ziekteverzuim naar 10% verkorting bij aanmeldingen waarbij de werknemer langer dan 9 maanden ziek is.
De snelle aanpak en speciale begeleiding leveren een verzuimbesparing op van gemiddeld ruim 5.000,- per werknemer die langer dan 4 weken ziek is.

Het onderzoek werd in opdracht van Keerpunt uitgevoerd door Aarts De Jong Wilms Goudriaan Public Economics (APE) uit Den Haag onder leiding van prof. dr. Ph. R. de Jong.
De controlegroep voor het meten van de effectiviteit en het rendement bestond uit verzekerden van De Amersfoortse Verzekeringen en Nationale-Nederlanden die in 2004 langer dan vier weken ziek zijn geweest. De zieke werknemers uit deze controlegroep zijn niet door Keerpunt maar door een arbodienst of een ander rentegratiebedrijf begeleid.

Politiek, werkgevers, sociale partners en de rentegratie- en verzekeringsbranche zijn op zoek naar mogelijkheden om langdurig verzuim en WIA-instroom te beheersen.

Keerpunt draagt daaraan bij door te kiezen voor een snelle inschatting van het risico dat een werknemer mogelijk voor langere tijd ziek zal zijn en voor het meteen inzetten van activiteiten om dat te voorkomen. Die activiteiten bestaan uit een combinatie van aandacht, opbouwen van gedeeltelijke tot totale werkhervatting, trainingen en gedragsaanpassingen.
Het contact dat Keerpunt met een werknemer en werkgever heeft, varieert van dagelijks tot maandelijks. De inschatting van de frequentie en aanpak is gebaseerd op de verzuimoorzaak, het verzuimgedrag van de werknemer en hoe de werkgever daarmee omgaat.

Met de onderzoeksresultaten van 2006 is het succes van snel ingrijpen bij ziekteverzuim wederom wetenschappelijk aangetoond.


Noot voor redacties:

Deel: ' Snelle aandacht loont bij rentegratie van zieke werknemers '
Lees ook