Nederlandse Vereniging van journalisten

13/2/2003 Sectie Freelance
Snelle betaling: wet helpt freelancers

Een aanpassing van het Burgerlijk Wetboek wil ondernemers helpen om hun rekeningen sneller betaald te krijgen. Nu stellen afnemers betaling vaak uit om zo gratis krediet te krijgen. Dat is goedkoper dan lenen van een bank. Om daar een eind aan te maken is de wettelijke rente flink verhoogd en gaat die automatisch in. De ondernemer hoeft zijn klant niet meer in gebreke te stellen en geen rente meer aan te zeggen. Voor freelancers is de wetswijziging, die op 1 december 2002 inging, een grote vooruitgang.

De wettelijke rente is voortaan de herfinancieringsrente van de Europese Centrale Bank en verhoogd met 7 procentpunt. Daarmee is die rente nu: 2,75% + 7% = 9,75%. De rente gaat automatisch in na afloop van de krediettermijn; in de leveringsvoorwaarden van de NVJ is die 14 dagen. Een trage betaler moet dus vanaf de 15e dag die hoge rente op het openstaande bedrag vergoeden. Zonder leveringsvoorwaarden is de betalingstermijn 30 dagen na ontvangst van de rekening. Als er geen factuur wordt gestuurd, wat in de journalistiek veel voorkomt, gaat de rente in op de 30e dag na levering van het artikel.

Als een artikel op 1 maart geleverd wordt en de factuur à EUR 1.000 wordt tegelijkertijd ontvangen dan gaat de rente in op 15 maart indien de leveringsvoorwaarden van toepassing zijn verklaard. Wordt pas op 15 april betaald, dan is de afnemer 31/365 x 9,75% x EUR 1.000 = EUR 8,28 rente verschuldigd. Blijft de betaling langer dan een jaar uit, dan mag na een jaar de rente bij de hoofdsom worden geteld en wordt daarna de nieuwe rente over het hogere bedrag berekend.

Een freelancer doet er goed aan om op zijn factuur te zetten: 'ingevolge het nieuwe art. 119 a Boek 6 BW gaat de wettelijke rente à 9,75% op datum x in. U gelieve voor die tijd te betalen'. Een freelancer mag op grond van de NVJ-leveringsvoorwaarden ook 2% kredietbeperkingstoeslag op zijn factuur zetten.

Ieder half jaar wordt de wettelijke rente opnieuw vastgesteld aan de hand van de rente voor herfinanciering die de ECB op 1 januari of 1 juli hanteert. Deze regel geldt overal binnen de Europese Unie. Buitenlandse afnemers zijn er ook aan gebonden.

Hans Hermans

Deel: ' Snelle betaling wet helpt freelance journalisten '
Lees ook