Sneller bericht op WOZ-bezwaar


Nieuwe aanpak BsGW levert veel voordelen op

Limburg, 20170609 -- Vanaf dit jaar ontvangen burgers en bedrijven die een bezwaar hebben ingediend tegen de WOZ-beschikking sneller antwoord van BsGW. Door een andere aanpak en doordat meer bezwaarschriften digitaal werden ingestuurd, wil BsGW realiseren dat alle bezwaarschriften vóór 1 oktober zijn afgehandeld: ruim binnen de wettelijke termijn. Naast het feit dat burgers en bedrijven eerder antwoord ontvangen, levert deze nieuwe aanpak ook voordeel op voor de deelnemende gemeenten en het waterschap in BsGW. Belastinggelden worden hierdoor sneller met hen verrekend.

Voordelen

Steeds meer burgers dienen hun bezwaarschrift in via de Persoonlijke Pagina op de website van BsGW. Afhandeling van bezwaarschriften die digitaal en rechtstreeks bij BsGW worden ingezonden, is goedkoper maar vooral ook sneller dan bezwaarschriften op papier. Burgers die digitaal insturen ontvangen dus sneller antwoord. Door deze werkwijze kunnen de belastinggelden voor de aangesloten gemeenten en het waterschap sneller worden geïnd. Ook kan BsGW door de snellere afhandeling van bezwaarschriften meer betrouwbare voorspellingen maken voor het volgende belastingjaar.

Digitaal bezwaar rechtstreeks indienen bij BsGW

Gespecialiseerde bureaus die namens burgers en bedrijven WOZ-bezwaar insturen kunnen hun klanten eveneens van het voordeel van snellere afhandeling laten profiteren als zij het strakkere afhandelingsproces van BsGW volgen. Via advertenties bieden deze bureaus en makelaars zich aan om ‘gratis’ bezwaar te maken tegen de WOZ-beschikking. Met de afhandeling van bezwaarschriften via deze bureaus zijn echter wel degelijk kosten gemoeid. Als onderdeel van de efficiëntere werkwijze, maakt BsGW via voorlichting en acties burgers en bedrijven bewust dat bezwaar indienen via externe bureaus niet echt gratis is. Het digitaal insturen van bezwaarschriften rechtstreeks bij BsGW is qua afhandelingstermijn en kosten veel voordeliger.


Deel: ' Sneller bericht op WOZ-bezwaar '
Lees ook