SNN Samenwerkingsverband Noord-Nederland


SNN-geld voor handelsbevordering tussen VS en Noorden

Voor de continuering en uitbreiding van handelscontacten tussen een aantal Amerikaanse staten en Noord-Nederland stelt het SNN een subsidie beschikbaar van 97.328,-. Contacten tussen de stad Groningen en de Amerikaanse plaats Holland (Michigan) hebben in 1999 geleid tot de oprichting van een handelsdesk. De activiteiten van het bureau hebben reeds een aantal succesvolle contacten opgeleverd, waarbij over en weer zaken zijn gedaan.

De gemeente Groningen, oprichter van de zogeheten Michigan Desk, wil de komende drie jaar het bureau uitbouwen tot een zelfstandig functionerende economische schakel tussen Noord-Nederland en het gebied rond het Amerikaanse Michigan Meer. De verwachting is, dat na deze periode geen overheidssubsidiëring meer nodig is. Het project richt zich op het bevorderen van de export, het stimuleren van Amerikaanse investeringen in Noord-Nederland en het aantrekken van toeristen uit de Verenigde Staten.

Het subsidiebedrag, waarmee de bestuurscommissie Economisch Zaken van het SNN heeft ingestemd, betreft een bijdrage uit EZ / Kompasmiddelen.

20-02-2003 (03-004)

Deel: ' SNN-geld voor handelsbevordering tussen VS en Noorden '
Lees ook