SNN Samenwerkingsverband Noord-Nederland


SNN subsidieert Drents cultuurtoerisme

Ter versterking van het cultuurtoerisme in Drenthe heeft het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) geld uitgetrokken voor een project, waarbij de cultureel historische achtergronden van de provincie en het toeristisch product beter op elkaar worden afgestemd. Het gaat om de verdere uitwerking van, en een vervolg op het project Cultuurtoerisme Drenthe, dat eerder een bijdrage kreeg uit het Kompasprogramma van het SNN.

Het project bestaat uit vier themas, te weten: - archeologie - veen en Van Gogh - dorpen en boerderijen - Veenhuizen en maatschappij van weldadigheid. Met deze vier themas als basis wil het Noord Nederlands Bureau voor Toerisme (NNBT) het imago en de identiteit van Drenthe versterken. Voorbeelden van initiatieven zijn het jaar van de boerderij, de bouw van een nieuw nationaal gevangenismuseum, het Van Goghhuis in Nieuw Amsterdam en de viering van de 150ste geboortedag van Van Gogh.

Elk van de vier hoofdthemas wordt begeleid door een coördinator, die zorg draagt voor de voortgang van de verschillende projecten. De plannen moeten verder leiden tot onder meer een groei van het toerisme, hogere bezoekersaantallen in de deelnemende musea, een omzetgroei bij het betrokken bedrijfsleven en een integrale aanpak, zoals een goede afstemming van de verschillende promotiemiddelen.

De subsidie, waarmee de bestuurscommissie Economische Zaken van het SNN heeft ingestemd, bedraagt 465.026,- uit EZ / Kompasmiddelen.

Attentie redacties: Gedeputeerde staten van Drenthe hebben provinciale staten dinsdag voorgesteld voor het project cultuurtoerisme 180.000,- beschikbaar te stellen.

20-02-2003 (03-001)

Deel: ' SNN subsidieert Drents cultuurtoerisme '
Lees ook