Gemeente Wageningen

Snoei overhangend groen!

Wanneer het groen in uw tuin hinder oplevert voor voorbijgangers, wordt u gevraagd om de heg, boom of struik zodanig terug te snoeien dat er niemand meer last van heeft.

De inspecteur openbare ruimte van de gemeente, dhr. P. Koehoorn, is in Wageningen op pad om te kijken of overhangend groen overlast geeft. In de Algemene plaatselijke Verordening (APV) artikel 2.15 staat het volgende opgenomen over belemmerende beplanting of voorwerpen:
* de rechthebbende op een boom, heg, struik of andere beplanting welke aan het wegverkeer het vrije uitzicht kan belemmeren of daarvoor op een andere wijze hinder of gevaar kan opleveren, is verplicht om deze beplanting te snoeien, te knotten, op te binden, te verwijderen of op te ruimen na aanschrijving door burgemeester en wethouders, binnen een door hen te stellen termijn en overeenkomstig hun aanwijzingen.

* het is verboden om langs de weg een voorwerp aan te brengen, te plaatsen of te hebben dat aan het wegverkeer het uitzicht belemmert.

Als de inspecteur constateert dat vanuit uw tuin overhangende beplanting gevaar of hinder oplevert, krijgt u een briefje in de bus met het verzoek om de beplanting binnen 14 dagen terug te snoeien. Voor meer informatie kunt u op werkdagen tussen 13.30 en 14.00 uur contact opnemen met de heer P. Koehoorn, tel. 492466 of 492954.

Deel: ' Snoei overhangend groen in Wageningen '
Lees ook