Gemeente Bolsward


BRUGGENIEUWS FEBRUARI

De wilgen langs de Hartwerdervaart, ter hoogte van de ijsbaan, zullen, ijs en weder dienende, vanaf maandag 24 februari waar nodig geknot en verwijderd worden. boomverzorgingsbedrijf Zeinstra zal de werkzaamheden uitvoeren.

Bomen nabij het Heechhout zijn verplaatst. In verband met de plannen voor deze locatie moest een aantal forse bomen verdwijnen. Wij hebben ervoor gekozen deze bomen niet te kappen, maar met wordtel en (flinke) kluit te verplaatsen. Zij hebben een eindje verderop een nieuw plekje gevonden. De Dienst Stadsbeheer heeft de werkzaamheden verricht.

Nu we toch aan het bomen zijn, de leilinden die zo majestueus de flanken van de Appelmarkt accentueren, zijn, eveneens door de eigen dienst, geknot. De fraaie vormen steken weer, zonder stoppels, fel af tegen gevels en hemel.

Het ontwerpProgramma van Eisen aanbesteding openbaar vervoer Noord Fryslân en Zuidwest Fryslân is door de provincie Fryslân vastgesteld. In dit programma worden de eisen beschreven waaraan het openbaar vervoer in de betreffende gebieden moet voldoen. Naast harde eisen zijn wensen opgenomen.

Dit programma van eisen ligt bij ons ter inzage. Inspraak op dit ontwerp is mogelijk tot 10 maart a.s. U kunt een exemplaar inzien op de sector Wonen en Werken (Kerkstraat 1), of bij het stafbureau Voorlichting en Communicatie (Kerkstraat 2).

U kunt deze nieuwtjes vlot lezen, toch? Het lijkt zo gewoon. Maar dat is het niet! Wij hebben het in de media steeds over onze allochtone burgers die onze taal moeten leren. Maar wist u dat van de autochtone Nederlanders er 1,3 miljoen zijn die de taal onvoldoende beheersen? Daaronder zijn 250.000 echte analfabeten!

Even verontrustend is dat de afgelopen tien jaar er geen enkele progressie is geboekt voor wat betreft het omlaag brengen van deze enorme aantallen. Toch is er geld voor om daar wat tegen te doen. Kent u mensen die veel moeite hebben met lezen en schrijven, dan zou het aardig zijn hen te wijzen op de mogelijkheden die er zijn.

De lessen worden zowel overdag als 's avonds gegeven. Vaak vlak bij u in de buurt. Voor meer informatie kunt u bellen met het Friesland College, tel. 42 96 29.

U beschikt wel over een internetverbinding, maar hebt de gemeentelijke website www.bolsward.nl nog niet bezocht? Probeer het eens. Deze staat boordevol informatie over Bolsward. De laatste gemeentelijke nieuwtjes kunt u daarop vinden, evenals de volledige raadsstukken.

Nog beschikbare uren in sporthal De Middelzee in de maand maart. Op zaterdag: 8 maart, van 13.00-18.00 uur; 22 maart, van 12.00-16.00 uur; 29 maart, van 10.00-13.00 uur. Op zondag: 2 maart, van 12.00-18.00 uur; 9 maart, van 12.00-18.00 uur; 23 maart, van 12.00-18.00 uur; 30 maart, van 12.00-18.00 uur.

Deel: ' Snoeien van de wilgen langs Hartwerdervaart in Bolsward '
Lees ook