Gemeente Capelle a/d IJssel

De gemeente snoeit

Zoals u misschien heeft gemerkt, is de gemeente weer bezig met snoeien in het openbaar groen. In de hele gemeente komen groenstroken en parken aan de beurt. In totaal gaat het om een oppervlakte van 190.000 m2. Met het snoeien is na de jaarwisseling begonnen en dit zal tot half maart duren. Dan beginnen de vogels namelijk met de bouw van hun nesten.

Hoe wordt er gesnoeid?
Bij het snoeien wordt de te hoge en oudere beplanting laag bij de grond afgezaagd. De meeste in Capelle groeiende planten kunnen hier goed tegen. In de lente groeien ze weer uit en na ongeveer 6 maanden is niet meer te zien dat er is gesnoeid. Op de fotos van de Korenmolen in april en september 2002 is dit goed te zien.

Wanneer wordt er nu gesnoeid en waarom?
De gemeente snoeit om op kruisingen van wegen het uitzicht voor het verkeer te behouden, parkeerplaatsen meer in het zicht te houden, verouderde beplanting te verjongen, schaduwoverlast weg te nemen, sociale veiligheid te bevorderen en soms, zoals in het Schollebos, om de beplanting uit te dunnen. Het initiatief tot snoeien ligt meestal bij de gemeente, maar het gebeurt ook wel op verzoek van individuele burgers of op aanvraag van een Wijkoverlegplatform. Gemiddeld worden heesters om de 5 à 6 jaar gesnoeid.

Waar wordt in Capelle gesnoeid?
Snoei vindt plaats in het Schollebos en de wijk Schollevaar (Noord/Oost), verspreid over de Sporenbuurt, de Museum- en Operabuurt, de Tuinenbuurt en de Radebuurt ten noorden van de spoorlijn.
In Schenkel met name de Recreatiestrook, een gedeelte van de Schenkelsedreef, de Capelseweg en de Violierstraat. In Oostgaarde met name de Eilandenbuurt, een gedeelte van de Baaienbuurt en enig snoeiwerk langs de Oosterlengte en Keerkring. Tenslotte hier en daar in de Toendra en de Savanne. In Capelle-West en s-Gravenland worden de rozen rondom de rotondes, het parkje nabij de Coen Botrede en verder kleinere, verspreid liggende stukjes groen gesnoeid.
Tenslotte in Middelwatering: groen aan de Merelhoven/Merellaan, de Constantijn Huygensstraat, de Alkenlaan, de Fuutlaan/Reigerlaan, de Mient, het Valeriusrondeel en de aldaar gelegen heemtuin en wat snoeiwerk in het park aan de dijk ter hoogte van de Kievitlaan en Gruttosingel.

Informatie
Voor verdere inlichtingen kunt u alleen via het Informatiecentrum contact opnemen met de heer J. Rietveld voor de wijken Oostgaarde en Schenkel, de heer S. Alink voor Schollevaar en het Schollebos, de heer A. van Vliet voor Middelwatering en de heer C. Veenema voor Capelle-West en s-Gravenland. U krijgt deze heren niet direct aan de lijn, maar na een oproep via het Informatiecentrum nemen de heren desgewenst contact met u op.

Deel: ' Snoeiwerkzaamheden in Capelle '
Lees ook