SNS bank Nederland emitteert een euro 750 mln. 10 jaars emissie onder het verhoogde EMTN Programma.

15 maart 2000

Als gevolg van de aanhoudende commerciele groei, voornamelijk op het gebied van woninghypotheken, emitteert SNS bank een euro 750 mln. emissie met een looptijd van 10 jaar *. De emissie wordt aan institutionele beleggers aangeboden op een rendement van 85 bp. boven het Duitse staatsrendement, dat als internationale referentie geldt voor vastrentende emissies.

SNS bank boekt een aanzienlijke groei van haar marktaandeel in de hypothekenmarkt als gevolg van de succesvolle introductie van nieuwe hypotheekvarianten. Het marktaandeel in nieuw afgesloten hypotheken is recent opgelopen tot een recordhoogte van ca. 12%. In de distributiestrategie van de Groep neemt het internet al een belangrijke positie in. Dit jaar vindt een verdere uitbreiding van e-banking plaats. Het belang van een verdere uitbouw van internet distributie wordt aangetoond door de aanzienlijke stijging van het volume aan beleggingstransacties via dit kanaal. SNS Reaal Groep profiteert hierbij van haar flexibele structuur en sterke focus op het gebied van particuliere financiele dienstverlening.

Op basis van de commerciele groei van haar activiteiten is SNS bank Nederland een regelmatig terugkerende partij op de Europese kapitaalmarkt en streeft er naar om de beleggersbasis zo veel mogelijk te spreiden.
De huidige emissie is vooral gericht op nieuwe beleggers in Zuid Europa en Scandinavie. In de afgelopen weken zijn hiervoor beleggers benaderd in steden als Kopenhagen, Helsinki, Milaan, Madrid en Lissabon.

Het syndicaat staat onder leiding van Barclays Capital, BNP Paribas en SNS Financial Markets en bestaat verder uit Banco Santander Central Hispano (BSCH) en Banca DIntermediazone Mobiliare (IMI) als co-lead managers en ABN AMRO, Deutsche Bank, Merrill Lynch, Nomura en Rabobank als co-managers.


* De emissie is op het moment van uitgifte direct verhoogd tot euro 800 mln.

SNS Reaal Groep
15 maart 2000

Frank Spaan
Directeur Investor Relations
E-mail Frank Spaan

Bas Snijders
Directeur SNS Financial Markets
E-mail Bas Snijders

Deel: ' SNS bank Nederland emitteert euro 10 jaars emissie '
Lees ook