SNS Reaal Groep

SNS bank niet debet aan problemen MVV

2 oktober 2001

Berichten dat MVV in financiële problemen is gekomen ten gevolge van het (plots) terugdraaien van krediet faciliteiten, worden door SNS bank weersproken. Het financiële arrangement dat SNS bank met MVV heeft, bestaat al een aantal jaren en heeft sedert aanvang geen wijziging ondergaan. SNS bank spreekt dan ook met klem de berichten tegen dat zij op enigerlei wijze (mede) debet is aan de financiële problemen die MVV nu heeft, en die hebben geleid tot het recente verzoek van MVV tot surseance van betaling.

Deel: ' SNS bank niet debet aan problemen MVV '
Lees ook