De Unie


SNS Reaal: CAO onderhandelingen - de kop is eraf!

17 maart 2003 - Het overleg over uw nieuwe CAO is afgelopen donderdag, 13 maart begonnen. Constructief, in een goede sfeer en wat de aard van het overleg betreft: toelichtend over en weer.

Nieuw voor ons was dat de heer C. van de Bos van de RvB aan de onderhandelingen deelneemt, hetgeen naar onze wijze van zien onderstreept dat SRG aan de arbeidsverhoudingen en aan de arbeidsvoorwaarden een bijzonder belang hecht.

Tijdens het overleg op de 13e is de agenda voor de komende onderhandelingen vastgesteld: welke onderwerpen wensen we wanneer te bespreken.
Duidelijk is daarbij geworden dat de discussie over pensioenen daarbij een belangrijke plaats zal innemen. De kosten van de regeling leggen een buitensporig groot beslag op de totale loonsom waarmee aan overleg over dit thema niet te ontkomen valt. Overleg dat gericht zal zijn op het bedenken van oplossingen ter voorkoming van problemen die zullen ontstaan wanneer we zogezegd nietsdoen.
Daarmee is evenwel niets gezegd nog over de aard van die oplossingen. Daarover zullen wij ons in goed overleg met u verstaan zodra er over dit onderwerp meer te zeggen valt.

Voor uw nog niet georganiseerde collega goed om te weten dat hij of zij in die discussie niet mee kan doen. Tenzij hij of zij lid wordt. En daarvoor is een aanmeldingsformulier bijgevoegd.

Meer leden betekent immers, meer stem! Ook u heeft er dus belang bij dat uw nog niet georganiseerde collega lid wordt.

Einde maart praten we verder en kort daarna vertrouw ik erop u nader te kunnen informeren.

Met vriendelijke groet,

Wim Brouwer
Bestuurder

* Intropagina SNS Reaal

maandag, 17 maart 2003

Zoekwoorden:

Deel: ' SNS Reaal CAO onderhandelingen - de kop is eraf '
Lees ook