De Unie


SNS Reaal: CAO voorstellen 2003 - 2004

14 februari 2003 - Achterliggend treft u de concept voorstellen voor de nieuwe SRG CAO. Hoewel de hoeveelheid tekst anders doet vermoeden, is het aantal voorstellen maar ook de "grootte" ervan, beperkt gebleven.

Enerzijds heeft dat uiteraard te maken met de dringende aanbeveling met betrekking tot de looneis door de Stichting van de Arbeid, einde 2002, welke ook De Unie bindt; anderzijds met de bestaande kwaliteit van de SRG CAO waarbij in de komende CAO-onderhandelingen met name aspecten als naleving en verfijning aan de orde zijn.

Bijgaande voorstellen zijn in goed overleg met de kaderleden tot stand gekomen en passen in het arbeidsvoorwaardenbeleid dat met uw inbreng eerder al werd vastgesteld.

Graag vernemen wij vóór 20 februari 2003 uw eventuele bemerkingen, waarna we u nader zullen informeren over de voorstellen waarmee De Unie dit jaar de onderhandelingen met de SRG gaat voeren.

Uw mogelijke reactie gelieve u te richten aan :

De Unie
T.a.v. mevrouw Van Son,
o.v.v. reactie SRG CAO
Antwoordnummer 13002
5600 VE EINDHOVEN

Mailen kan ook: son-w@unie.nl

Met vriendelijke groet,

Wim Brouwer
Bestuurder SRG

* Integrale tekst 'Unie Voorstellenbrief SRG-CAO 2003-2004' (PDF File)

* Intropagina SNS Reaal Groep

vrijdag, 14 februari 2003

Zoekwoorden:

Deel: ' SNS Reaal CAO voorstellen 2003 - 2004 '
Lees ook