De Unie


SNS Reaal: SRG Financial Markets

14 maart 2003 - Vandaag, vrijdag 14 maart 2003, werden wij er door collega's van u over geïnformeerd dat Financial Markets ingrijpend gereorganiseerd wordt.

De wijze waarop daarover met ons is gecommuniceerd heeft ons geïrriteerd. Tijdens een overleg over de CAO op 13 maart is over het onderhavige onderwerp met geen woord gerept.

Wij hebben de SRG leiding daar inmiddels op aangesproken, en verwachten snel reactie.

Ten aanzien van de inhoud van het verhaal is het zo dat de medezeggenschap, de OR, het inhoudelijke stemrecht over het stoppen met de activiteiten in de valutahandel toekomt. Niet de vakorganisaties. Een Sociaal Plan dat toeziet op het beperken van de gevolgen van deze reorganisatie bestaat reeds, maar geeft de SRG geen vrijbrief om maar naar hartelust, en zonder De Unie daarbij te betrekken, te reorganiseren.
Vandaar onze reactie naar de SRG leiding.

Wij adviseren u om uw leidinggevende en uw ondernemingsraad te benaderen met uw inhoudelijke vragen over de reorganisatie. Ook uw bezwaren ertegen dient u daar kenbaar te maken (hoewel het dienstig is ook De Unie daarvan deelgenoot te maken omdat dat ons kan helpen in de komende discussies met SRG).

Wij gaan ervan uit dat u via Delphi bij het Sociaal Plan SRG kunt komen. Het staat anders ook op De Unie Website. Voor vragen daarover kunt u uiteraard ook met het kantoor in uw regio contact opnemen.

Wij vertrouwen erop u voor dit moment even voldoende te hebben geïnformeerd en verwachten u binnenkort nader te kunnen informeren.

Een aanmeldingsformulier voor uw ongeorganiseerde collega die niet alleen wil blijven staan is bijgevoegd.

Sterkte en met vriendelijke groet,

Wim Brouwer
Bestuurder

* Integrale tekst Brief SRG Financial Markets (PDF file)
* Intropagina SNS Reaal

vrijdag, 14 maart 2003

Zoekwoorden:

Deel: ' SNS Reaal SRG Financial Markets '
Lees ook