Ingezonden persbericht

APS: SNT Group: definitieve overeenstemming met Atos Origin en KPN

Afzender: SNT GROUP N.V.
Rubriek: BIN
Prioriteit: 4
Datum en tijd: 11-10-2001 08:10

Dit is een origineel persbericht.

Zoetermeer, 11 oktober 2001. In navolging op de intentieverklaringen van 17 juli jl., heeft SNT Group definitieve overeenstemming bereikt met Atos Orgin en KPN met betrekking tot de overname door SNT Group van de KPN-onderdelen KPN Callcenters, Inbound Services, Conferencing Services en TACT, alsmede de overname van de Franse customer contact centers van Atos Origin. Met de vakbonden van de betrokken bedrijfsonderdelen is inmiddels een principe akkoord bereikt. Ook de ondernemingsraden hebben positief gereageerd.

Op 22 november a.s. worden de overnames tijdens een buitengewone aandeelhouders vergadering ter behandeling voorgelegd aan de aandeelhouders van SNT Group. Begin november wordt een informatiememorandum aan de aandeelhouders van SNT Group verkrijgbaar gesteld, waarin de transactievoorwaarden gedetailleerd zullen zijn beschreven. Na de aandeelhoudersvergadering zullen de bovengenoemde bedrijfsonderdelen aan SNT Group worden overgedragen.

Einde bericht

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anne de Graaf, tijdens kantooruren op telefoon
00 31 79 368 69 00 of fax 00 31 79 368 51 94. Buiten kantooruren op 00 31 6 22 39 55 89. E-mail adegraaf@snt.com. Onze adresgegevens zijn: Koraalrood 70, 2718 SC Zoetermeer, Postbus 182, 2700 AD Zoetermeer, www.snt.com

ANP Pers Support, het ANP is niet verantwoordelijk voor de inhoud van bovenstaand bericht.

Deel: ' SNT Group definitieve overeenstemming met Atos Origin & KPN '
Lees ook