SNT GROUP N.V.

SNT onderzoekt mogelijkheden tot verdere expansie

Zoetermeer, 17 juli 2002. Na eind vorig jaar middels acquisities de top van de Europese CRM- markt te hebben bereikt, onderzoekt SNT de mogelijkheden om door te groeien naar een speler van wereldformaat. In de markt van customer contact en CRM-activiteiten is momenteel sprake van een versnelde consolidatietrend. SNT heeft de ambitie om een leidende rol in deze markt te blijven spelen en zoekt daarom aansluiting bij een partner met wie zij in samenwerkingsverband de wereldmarkt kan betreden. Huidige grootaandeelhouder KPN is bereid aan dit strategisch initiatief mee te werken. Inmiddels zijn een beperkt aantal partijen uitgenodigd voor verkennende gesprekken. Credit Suisse First Boston (CSFB) is aangesteld als financiële adviseur om SNT in haar strategische oriëntatie te begeleiden.

Met Atos Origin B.V. heeft SNT Group overeenstemming bereikt over een geleidelijk terugtreden van Atos Origin als aandeelhouder van SNT, op gecontroleerde wijze en in overleg met SNT. In verband met het voorgenomen terugtreden van Atos Origin als aandeelhouder, heeft de heer Bernard Bourigeaud te kennen gegeven zijn commissariaat bij SNT met ingang van vandaag te beëindigen

Halverwege vorig jaar nam SNT de CRM-activiteiten van KPN en Atos Origin over. KPN gaf destijds al aan toekomstige strategische allianties van SNT niet in de weg te zullen staan. Leo Roobol, RvB-lid van KPN bevestigt: 'Na de succesvolle integratie van de CRM-activiteiten van KPN binnen SNT Group heeft KPN na het aflopen van de lock-up bepalingen op 1 juli j.l., ingestemd met het verzoek van SNT om mee te werken aan verdere groei van de onderneming.

De huidige marktomstandigheden vragen om snelle expansie. Indien SNT in samenwerking met een geschikte partner haar positie kan zekerstellen zal KPN aan dit strategisch initiatief meewerken'.

Volgens Tobias Walraven, CEO en oprichter van SNT, zetten huidige marktomstandigheden SNT aan tot het versneld uitvoeren van haar groeiscenario: 'SNT speelt sinds de overname van de CRM- activiteiten van Atos Origin en KPN een toonaangevende rol in de Europese markt. Om een leidende rol in de markt te blijven spelen gaan we nu actief de mogelijkheden tot samenwerking met anderen onderzoeken'.

Profiel

SNT participeert in de ontwikkeling van CRM-concepten voor opdrachtgevers. In haar customer contact centers geeft SNT uitvoering aan deze concepten door opdrachtgevers via telefoon, e-mail, chat, co-browsing en SMS bereikbaar te maken voor hun klanten. Uit deze klantcontacten wordt met behulp van datamining technieken managementinformatie gedestilleerd die opdrachtgevers kunnen aanwenden om hun marketingstrategie verder in te vullen en duurzame relaties met klanten op te bouwen. Met ruim 12.000 medewerkers verleent SNT vanuit 45 vestigingen in Nederland, België, Duitsland, Denemarken, Noorwegen, Zweden, Finland en Frankrijk jaarlijks goede service aan miljoenen consumenten. Over het eerste halfjaar van 2002 realiseerde SNT een omzet van Euro 255,6 miljoen. De winst (Ebita) over de eerste helft van 2002 kwam uit op Euro 14,8 miljoen.

Einde bericht

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anne de Graaf, tijdens kantooruren op telefoon 00 31 79 368 69 00 of fax 00 31 79 368 51 94. Buiten kantooruren op 00 31 6 22 39 55 89. E-mail adegraaf@snt.com. Onze adresgegevens zijn: Koraalrood 70, 2718 SC Zoetermeer, Postbus 182, 2700 AD Zoetermeer, www.snt.com

SNT Groep NV

17 jul 02 08:59

Deel: ' SNT onderzoekt mogelijkheden tot verdere expansie '
Lees ook