SERV
Jozef II-straat 12-16
1000 BRUSSEL
Tel. (00 32) 2 209 01 11
Fax. (00 32) 2 217 70 08


Uitnodiging persconferentie

Sociaal-economisch rapport Vlaanderen 2003

Maandag 24 februari 2003

Brussel, 18 februari 2003

T.a.v. de redactie,

Op 24 februari stelt de SERV voor het eerst in een symposium zijn tweejaarlijks sociaal-economische rapport Vlaanderen voor in het Vlaams Parlement. Wij nodigen u uit op de persconferentie vooraf op maandag 24 februari 2003 om 13.00 uur in de Frans Masereelzaal van het Vlaams Parlement (ingang via Hertogstraat). De voorzitter van de SERV, Xavier Verboven zal de persconferentie voorzitten. Broodjes worden voorzien. Aansluitend kan u deelnemen aan het symposium.

Tijdens de persconferentie lichten we kort de conclusies bij de sociaal-economische positionering van Vlaanderen toe. We gaan ook dieper in op het opzet en de opvolging die we aan het rapport zullen geven. Met de publicatie van het rapport is voor de SERV het werk immers niet af. De SERV wil verder kijken dan de eigen horizon, in dialoog treden en discussiëren met politici en stakeholders. Het resultaat van deze discussies wensen we maximaal mee te nemen in de SERV-aanbevelingen. Daarom organiseert de SERV later dit jaar discussienamiddagen rond de thema s die in het tweede deel van het rapport worden uitgediept.

Vanaf 14.00 uur kan u de toelichting bij het rapport volgen in De Schelp. Een eerste deel positioneert Vlaanderen sociaal-economisch tegenover zeven andere landen en vijf topregio s. Een tweede deel gaat voor zes thema s na waar we vandaag staan met cijfers maar ook met goede praktijken uit het buitenland. Volgende thema s komen aan bod: het economisch ruimtegebruik, een geïntegreerde aanpak van mobiliteit, knelpuntberoepen en vacatures, kwaliteit van de arbeid, een innovatiegericht milieubeleid en innovatie en organisatieverandering. U vindt de uitnodiging voor het symposium als bijlage.

Mogen wij u vragen uw aanwezigheid te bevestigen uiterlijk op 21 februari om 12.00 uur bij Christine Jacobs, tel. 02/20.90.188.

Met vriendelijke groeten,

Pieter Kerremans
administrateur-generaal SERV

Graag ontvingen wij de bevestiging van uw aanwezigheid op de persconferentie uiterlijk op 21 februari 2003 om 12.00 uur.

0 Zal aanwezig zijn op de persconferentie 0 Zal aanwezig zijn op het symposium
0 Kan niet aanwezig zijn.

Naam :

Functie :

Bedrijf :

Adres :

Telefoon :

Fax :

e-mail :

U kan uw bevestiging richten aan SERV, Christine Jacobs, communicatieverantwoordelijke, Wetstraat 34-36, 1040 Brussel, fax 02/217.70.08, tel. 02/20.90.188, e-mail : cjacobs@serv.be

Deel: ' Sociaal-economisch rapport Vlaanderen 2003 '
Lees ook