Dienstenbond CNV

Sociaal Plan DeliXL ter beoordeling
24-02-2003

Na overleg met de leden in Almere is het concept-Sociaal Plan aangepast. Ook de Bedrijfsledengroep van CNV Dienstenbond, ofwel uw collegas die kaderlid zijn, hebben inmiddels hun commentaar geleverd. Deze laatste versie van het concept-Sociaal Plan wordt per post aan onze leden toegestuurd.

Het Sociaal Plan is voortgekomen uit reeds eerder gesloten Sociale Plannen binnen Albert Heijn en is nu op een aantal punten aangepast voor de samensmelting van de staf-afdelingen Almere en Ede. Niet uitgesloten wordt dat hetzelfde Sociaal Plan van toepassing zal zijn op eventuele verdere reorganisaties, waarbij dan met name het DC Almere centraal zal staan.

Uw mening
Dit Sociaal Plan wordt aan u als leden ter goedkeuring voorgelegd. Daar dit Sociaal Plan de status heeft van een principeakkoord, leggen wij het met een positief advies aan u voor. Wij verzoeken u dit Plan goed door te lezen en aan te geven of u met het akkoord instemt. Dat kan via deze pagina (ingelogd!) en via het reactieformulier dat per post aan u verstuurd is. Graag zien wij uw reactie voor 1 maart 2003 terug.

Waarom
In eerdere berichten hebben wij het waarom van dit Sociaal Plan uitgelegd. Niettemin is het altijd zorgelijk om een Sociaal Plan te moeten afsluiten. Dit soort plannen worden niet uit luxe afgesloten. CNV Dienstenbond zal de situatie rondom DeliXL zeer kritisch blijven volgen. Gelukkig weten veel leden ons met regelmaat te vinden en worden signalen doorgegeven.
Deze signalen worden direct door ons vertaald in vragen aan de directie. Uw betrokkenheid wordt door ons zeer gewaardeerd. Het gaat uiteindelijk om uw bedrijf en werkgelegenheid.

Is uw collega u al lid?
Al die collegas die nog steeds geen lid zijn van CNV Dienstenbond, zouden zich dat toch nog eens moeten realiseren. De aloude leuze, samen sta je sterker, gaat ook hedentendage nog steeds op. Bent u al lid van de CNV Dienstenbond, maar uw collega nog niet? Dan is het nu tijd dat hij/zij dat wordt. Voor 13,09 (op full-time basis) is hij/zij al lid van een vakorganisatie die op correcte wijze het overleg zoekt. In de contributie is al een rechtsbijstandpolis voor het gehele gezin opgenomen, zonder extra kosten. Gewoon doen dus! lid worden

Vragen?
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met uw bestuurder, Richard Leloux, tel: (023)5670615.

Zoekwoorden:

Deel: ' Sociaal Plan DeliXL ter beoordeling '
Lees ook