Ministerie Tewerkstelling en Arbeid Belgie

Europees voorzitterschap 2001

Raad werkgelegenheid en sociaal beleid

Hieronder vindt u een document over een onderwerp dat besproken werd tijdens de Raad werkgelegenheid en sociaal beleid die op 8 oktober 2001 plaatsvond.

De sociale aspecten van de mondialisering

Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 8 oktober te Luxemburg Ter gelegenheid van de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid heeft het Belgische Voorzitterschap de sociale aspecten van de mondialisering op de agenda gezet. Dit punt wordt besproken tijdens de lunch, in aanwezigheid van de Europese Commissarissen Mevrouw Anna DIAMANTOPOULOU en de Heer Pascal LAMY, van vertegenwoordigers van de Europese Sociale Partners en van de Heer Michel ROCARD, Voorzitter van de Commissie Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van het Europese Parlement.
De discussie werd gevoerd op basis van de Mededeling van de Europese Commissie die in juli van dit jaar werd goedgekeurd en die gaat over de de EU-strategie inzake « Het bevorderen van de fundamentele normen van de arbeid en het sociale beleid op wereldniveau».
Op enkele weken van de Ministeriële Conferentie van de WHO (9-13 november 2001) werden de Ministers van Werkgelegenheid en van Sociale Zaken door het Voorzitterschap gevraagd hun visie te geven op de sociale aspecten die in het kader van de lancering van een nieuwe onderhandelingsronde van de WHO moeten in acht genomen worden.
Het Belgisch Voorzitterschap van de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid zal de huidige Voorzitter van de Raad Algemene Zaken, de Heer Louis MICHEL, op de hoogte brengen van de inhoud van deze interventies zodat hij deze elementen in overweging kan nemen in de voorbereiding van de Ministeriële Conferentie van Doha.

Deel: ' Sociale aspecten van mondialisering '
Lees ook