Gemeente Amersfoort


ms 12 mei 1999

Sociale dienst millenniumproof

Sinds april werkt de sociale dienst met een nieuw automatiseringssysteem: het Sociale Dienst Management Systeem (SDMS). Dit nieuwe systeem is vrijwel zonder problemen ingevoerd en de clienten hebben in april op tijd hun uitkering gekregen. SDMS is millenniumproof. De clienten kunnen er dus op vertrouwen, dat hun uitkering ook in januari 2000 op tijd wordt uitbetaald.

De invoering van SDMS was nodig, omdat het oude geautomatiseerde systeem niet meer aan de eisen van deze tijd voldeed. SDMS voldoet wel aan die eisen. Er kan efficint mee worden gewerkt en het is millenniumproof. Vanuit SDMS kan nu sneller en meer informatie aan de clienten worden verstrekt. Ook is er voor het management meer informatie beschikbaar. Daardoor kan nog beter worden gecontroleerd of alle werkprocessen goed verlopen. Een voordeel is ook, dat SDMS kan worden gekoppeld aan andere gemeentelijke systemen. Zo kunnen de gegevens uit het Bevolkingsregister die nodig zijn voor de aanvraag van een uitkering automatisch worden opgevraagd. En door koppeling met het gemeentelijk belastingsysteem kunnen clinten van de sociale dienst automatisch kwijtschelding krijgen. Bij deze koppelingen zijn natuurlijk wel de nodige beveiligingen ingebouwd, zodat de privacy van de clienten is gewaarborgd.

probleemloze overgang
De invoering van een nieuw automatiseringssysteem geeft meestal veel problemen. Vaak duurt het dan ook langer dan verwacht. Maar de medewerkers van de sociale dienst hebben zich de afgelopen maanden extra ingespannen om problemen te voorkomen. En dat is gelukt! De invoering van SDMS is geheel volgens planning verlopen en precies op de geplande datum is de sociale dienst overgegaan van het oude naar het nieuwe systeem. Daardoor zijn de uitkeringen in april gewoon op tijd uitbetaald. Daarnaast is het werk bij de sociale dienst normaal doorgegaan en door extra hard werken zijn er geen achterstanden ontstaan.

Zoekwoorden:

Deel: ' Sociale dienst Amersfoort millenniumproof '
Lees ook