FNV

Sociale partners: 'Gedetacheerde geen uitzendkracht'

Automatiseringsbedrijven als CMG mogen hun gedetacheerden bij ontslag niet behandelen alsof het uitzendkrachten zijn. Dat is de strekking van een verklaring die werkgevers en werknemers vandaag in de Stichting van de Arbeid hebben opgesteld. Ze adviseren minister De Geus de wet op dit punt aan te passen.
Dit voorkomt dat in de automatisering op grote schaal mensen met een langdurig dienstverband worden ontslagen, terwijl hun pas aangenomen jongere collega's aan het werk mogen blijven.

Alleen bij hoge uitzondering kan een niet-uitzendbedrijf nog een beroep doen op vergelijkbare regels als die voor uitzendbureaus.

Bij collectief ontslag hebben uitzendbureaus een uitzonderingspositie. Zo kunnen uitzendkrachten die bij een derde aan het werk zijn buiten beschouwing blijven.

Een gewoon bedrijf moet naar alle personeelsleden kijken en rekening houden met het aantal dienstjaren.

Daarbij geldt last in, first out - wie het laatst is aangenomen wordt het eerst ontslagen.

Deze regel is bedoeld om willekeur te voorkomen, en om te voorkomen dat bedrijven te gemakzuchtig ouder en dus duurder personeel ontslaan.

De vakbeweging wil juist dat bedrijven erin investeren dat oudere werknemers bij de tijd blijven.

5 maart 2003

Deel: ' Sociale partners 'Gedetacheerde geen uitzendkracht' '
Lees ook