Gemeente Emmen


---

Persbericht: Sociale Zaken op beurs, 12 februari 2003

14 en 15 februari 2003
Sociale Zaken aanwezig op Banen- en opleidingenbeurs

Op vrijdag 14 en zaterdag 15 februari aanstaande wordt voor de 4e keer de beurs Banen en Opleidingenbeurs georganiseerd. De beurs stelt banenaanbieders en opleidingsinstituten in de gelegenheid om contacten te leggen met werkzoekenden, schoolverlaters en positieverbeteraars. Evenals voorgaande jaren is de gemeente Emmen, Sociale Zaken en Werkgelegenheid ook op de beurs aanwezig.

Voor mensen die geen uitkering ontvangen, maar wel graag (weer) aan de slag willen, staat een stand van Sociale Zaken, waar men informatie kan krijgen over opleidingen en projecten voor
niet-uitkeringsgerechtigden (Nuggers) en Anw-ers. Onder andere via een vliegend team van reïntegratiebureau TMP-worldwide (ESF-project) worden geïnteresseerden aangesproken. Bureau Rap informeert bezoekers hoe via gesubsidieerde arbeid de kans op regulier werk vergroot kan worden.
Tijdens de beurs is, speciaal voor Abw-klanten, een klantmanager van Arbeidstoeleiding aanwezig. Zij beantwoorden vragen die te maken hebben met banen en opleidingen in relatie tot de uitkering. Ook is er een uitnodigingsbrief uitgegaan naar alle Abw-, Ioaw- en Ioaz-klanten met de oproep een kijkje te komen nemen op de beurs.

Openingstijden
De beurs is op vrijdag 14 februari van 14.00 tot 21.30 uur en op zaterdag 15 februari van 10.00 16.00 uur in de Giraf, Van Schaikweg 55 te Emmen. De toegang is gratis.


---


---

Alle rechten voorbehouden. Aan de op deze pagina's gepresenteerde informatie kunnen geen rechten worden ontleend
(c) 2003 Gemeente Emmen

Deel: ' Sociale Zaken aanwezig op Banen- en opleidingenbeurs in Emmen '
Lees ook