Gemeente Emmen


---

Persbericht: Sociale Zaken leert van klachten, 26 juni 2002

Veel klachten opgelost
Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid leert van klachten

De dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZWH) van de gemeente Emmen werkt sinds twee en een halfjaar met een klachtenfunctionaris. Het aantal klachten ten opzichte van het jaar 2000 is gestegen. In het jaar 2000 dienden 103 mensen een klacht in bij de dienst SZWH, in 2001 155. Het aantal gegrond verklaarde klachten daalde. Werd in 2000 nog in 28% van de gevallen de klacht gegrond verklaard, in 2001 is dit percentage gedaald naar 21%.

Het blijkt dat door bemiddeling van de klachtenfunctionaris de dienst SZWH veel klachten oplost. De dienst SZWH wil leren van klachten en gebruikt de ervaringen met de klachtenfunctionaris om nog beter te kunnen werken.

De toename van het aantal klachten is te verklaren door de aandacht die er in uiteenlopende media in geschonken aan het bestaan van een klachtenfunctionaris. Bovendien is de klachtenfunctionaris rechtstreeks, zonder spreekuur, telefonisch bereikbaar. Het aantal klachten wordt jaarlijks geregistreerd en gepubliceerd in een jaarverslag.


---


---

Alle rechten voorbehouden. Aan de op deze pagina's gepresenteerde informatie kunnen geen rechten worden ontleend
(c) 2002 Gemeente Emmen

Deel: ' Sociale Zaken Emmen leert van klachten '
Lees ook