Gemeente Nijmegen

Korte Nieuwstraat 6
6511 PP Nijmegen
Telefoon (024) 329 91 11
Telefax (024) 329 23 78
E-mail gemeente@nijmegen.nl

Postadres
Postbus 9105
6500 HG Nijmegen

persbericht

Datum Nummer persbericht
17 juli 2002 c020

Afdeling Sociale Zaken en Werk stelt verbeterplan op voor wegwerken achterstanden

De gemeente Nijmegen heeft van de Inspectie Werk en Inkomen van het ministerie van Sociale Zaken en Werk een boete gekregen van 0,55 miljoen euro over het vergoedingsjaar 2000. Deze boete is opgelegd omdat de afdeling Sociale Zaken en Werk er niet in geslaagd is om een aantal tekortkomingen in de uitvoering zoals de tijdigheid van heronderzoeken en beëindigingsonderzoeken, in het jaar 2000 structureel te verbeteren.

In 1997 is er in overleg met het ministerie een verbeterplan opgesteld en is hiervoor een zogenaamde herstelperiode afgesproken tot juli 1999. De organisatie is er naar het oordeel van het ministerie niet in geslaagd om binnen de gestelde termijnen haar uitvoeringstaken op genoemde onderdelen structureel te verbeteren. De aandacht van de organisatie is in deze herstelperiode vooral uitgegaan naar de effecten van de uitstroom van cliënten hetgeen voor de gemeente Nijmegen overigens een aanzienlijke besparing opleverde in het kader van het Fonds Werk en Inkomen.

Verbeteracties
Hoewel er sprake is van een stijgende lijn in de kwaliteit van de uitvoering, zijn er ook risico's voor 2001 en 2002. Dit heeft geleid tot organisatie-brede verbeteracties waarmee in mei jongst leden gestart is. Op dit moment wordt onderzocht of er bezwaar zal worden aangetekend tegen de beslissing van het ministerie.

Voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Janine Adriaansens, doorkiesnummer 3292380


---
Alle informatie in dit emailbericht is onder voorbehoud. De Gemeente Nijmegen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vergissingen of onjuistheden in dit bericht.

Deel: ' Sociale Zaken en Werk Nijmegen stelt verbeterplan op '
Lees ook