Gemeente Houten


Soedanezen gearriveerd in Houten

11/05/99

Sommigen onder u hebben het misschien al gemerkt. Houten heeft er sinds 27 mei nieuwe inwoners bij. Het gaat om een groep Soedanezen vluchtelingen.
Houten is aangewezen als uitplaatsingsgemeente voor de groep Soedanezen. Alvorens zij naar Houten konden komen hebben zij eerst een uitvoerig programma gekregen en is de groep voorgelicht over onze gemeente. Inmiddels wonen de Soedanezen (39 personen) in 9 woningen verspreid door heel Houten.

Net zoals wij de Soedanezen informatie hebben gegeven over Houten willen wij u graag wat meer achtergrondinformatie geven over de Soedanezen.
De Soedanezen die op 18 februari in de centrale opvang zijn aangekomen, zijn afkomstig uit Oeganda. Oeganda heeft op dit moment circa 180.000 vluchtelingen op zijn grondgebied. De vluchtelingen aldaar zijn afkomstig uit onder andere Zuid Soedan, de Democratische Republiek Congo en Ruwanda. Oeganda (van waaruit in het verleden zelf veel mensen zijn gevlucht, vanwege het nodige geweld en het wrede regime van enkele dictators) kent op dit moment een goed vluchtelingenbeleid. Zo zal Oeganda bijvoorbeeld geen vluchtelingen terugsturen. De meeste vluchtelingen kunnen gewoon in Oeganda blijven. Slechts een beperkt aantal van hen komt voor hervestiging elders in aanmerking. Waarom? Dat komt door de gevaren die sommige mensen lopen (veiligheidsrisico's) of vanwege medische redenen. Landen die vluchtelingen uit Oeganda opnemen zijn: Amerika, Canada en Nederland.

Waarom verlaten vluchtelingen Soedan?
De meeste vluchtelingen verlaten Soedan om twee redenen. In de eerste plaats vanwege de gedwongen islamisering en aribisering van Soedan door de overheid. Een tweede argument is de oorlog in het zuiden en de recrutering van jongeren voor de militaire dienst in de SPLA. De SPLA is de militaire vleugel van de SPLM, de Sudanese People's Liberation Movement.

De groep die naar Houten is gekomen bestaat uitsluitend uit Zuid Soedanezen. De vluchtelingen zijn voor het grootste deel afkomstig uit het kamp Kyangwali in Oeganda. De vluchtelingen hebben een donker uiterlijk. Hoewel ze behoren tot verschillende stammen is uiterlijk geen verschil te zien. De meesten hebben onderwijs gevolgd. Wel zijn er soms hiaten in de opleiding, vanwege de oorlogsom-standigheden. Het onderwijs in Soedan schijnt een hoog niveau te hebben, gemodelleerd naar Brits model (Soedan was vroeger een kolonie van Engeland). Vanaf klas drie in het lager onderwijs leren de kinderen Engels, sinds
1992/93 is het Arabisch de verplichte lestaal voor vrijwel alle scholen.

De mensen zijn zeer sociaal en erg begaan met elkaar. De vluchtelingen zijn gewend geweest te leven in families, waar men elkaar onderhoudt en voor elkaar zorgt, zeker voor familieleden. Wij hopen dat zij zich snel thuis zullen voelen in onze Houtense gemeenschap.

Copyright © De Digitale Gemeente Houten 1998 - 1999 Vragen, opmerkingen, suggesties? info@houten.com

Deel: ' Soedanezen gearriveerd in Houten '
Lees ook