---
Soft Cell maakt blauwdruk voor ICT-ondersteuning Hay Group Nederland

---
Gebruiksvriendelijkere systemen en betere ICT-ondersteuning voor werknemers Hay Group Nederland Driebergen, 05-07-2002

Hay Group, onderzoek- en adviesbureau voor Human Resources Management, heeft Soft Cell, leverancier van ERP- en e-business-oplossingen, gekozen voor de doorlichting van hun bedrijfssysteem, consulting operations. Soft Cell leverde met de Concept Factory een schaalmodel van de toekomstige ICT-ondersteuing op. Dit bestaat uit een oplossing waar de focus op de ondersteuning van de bedrijfsprocessen gelegd wordt en dat later als handleiding voor een volledige implementatie kan dienen.

Hay Group in Nederland is in de afgelopen jaren sterk gegroeid, zowel wat betreft omzet als aantal werknemers. Deze ontwikkelingen vergen aanpassingen aan de interne processen en activiteiten van alle afdelingen en de consultancy-organisatie. Zo sluiten de financieel-administratieve processen niet meer aan bij de behoefte om het consulting-proces beter te structureren. Daarnaast vereist de nieuwe omvang van projecten een uitgebreide support zowel voor de consultants als voor het management.

Soft Cell baseerde zich voor de 'Concept Factory' op een bedrijfsanalyse die Hay zelf uitvoerde. Eerst werden de interne rapporten gevalideerd. De gestelde eisen werden geëvalueerd en verder uitgewerkt in een bedrijfsanalyserapport. Na de validatie werkte Soft Cell een blauwdruk van de toekomstige organisatie en de gewenste applicaties uit. Cruciaal hierbij was de procesgeörienteerde aanpak. Dat wil zeggen dat alle bestaande processen herwerkt zijn naar rolgebaseerde processen: welke toepassingen sluiten het best bij de bestaande rollen en processen aan? Goede processen zijn belangrijk voor de verkoop, de afstemming van de vraag naar capaciteit en het afwegen van ontwikkelmogelijkheden. De resultaten van deze blauwdruk werden afgebeeld in een 'proces/rol'-model en een beschrijving van de IT-architectuur. Bij het bepalen van de IT-architectuur werd ervan uitgegaan dat de bestaande systemen zoveel mogelijk kunnen hergebruikt worden. Tenslotte werden alternatieve implementatiescenario's opgesteld, die Hay Group in staat stellen om vlot naar de gewenste situatie te evolueren.

"Wat ons vooral in de samenwerking met Soft Cell aansprak, is onze parallelle werkwijze. 'People before strategy' is ons motto en die visie vonden we ook terug bij Soft Cell. Voor hen spelen mensen de belangrijkste rol in een proces en niet de technische toepassingen. Samen met Soft Cell willen we stap voor stap de optimalisering van de ICT-ondersteuning van Hay tot een goed einde brengen", aldus Bart Godthelp, project manager consulting operations van Hay Group.

Hay Group is een professional services-bedrijf dat op wereldwijde schaal organisaties helpt in het optimaliseren van hun Human Assets. Hay Group gaat van de visie uit dat mensen, en niet de strategie de concurrentiepositie van bedrijven bepaalt. Hay Group richt zich hierbij op motivatie, leiderschap, onwikkeling en beloning van individuen en teams. Hay Group is actief in alle belangrijke sectoren. Er zijn wereldwijd 73 kantoren. De meeste klanten zijn multinationals en snelgroeiende private en publieke ondernemingen. In de Nederlandse vestiging in Zeist werken ruim 150 professionals voor tachtig procent van de 200 grootste organisaties in Nederland. Haar klanten worden ieder apart beheerd door meerdere medewerkers, zowel intern als extern.

Jos Wilmink, projectverantwoordelijke bij Soft Cell: "De aanpak bij Hay Group past perfect in ons 3rd WAY Solutions-verhaal: de beste componenten behouden of aankopen en vervolgens naadloos met elkaar integreren. Het was helemaal niet nodig om de bestaande systemen te vervangen. Deze doen perfect hun werkt. We moeten enkel de omgeving aanpassen aan de mensen die ermee werken en de ontbrekende componenten invullen."
---
END

---
Over Soft Cell
Soft Cell is een toonaangevende leverancier van bedrijfssoftware-oplossingen en diensten voor bedrijven die het beste willen bereiken wat betreft de organisatie en het beheer van hun e-businessmodel. Het bedrijf werd opgericht in 1981 en heeft meer dan 350 klanten verspreid over Europa, de Verenigde Staten, Afrika, Azië en de Pacific. Dit betekent dat meer dan 1200 administraties uitgerust zijn met ERP- en e-business-oplossingen van Soft Cell. De hoofdzetel van de onderneming is gevestigd te Antwerpen. Andere directe kantoren zijn er in Nederland, Tsjechië en Rusland. Soft Cell telt 130 medewerkers. Voor meer informatie: www.softcell.nl

Over de Concept Factory
Een Concept Factory is een schaalmodel waar de focus gelegd wordt op één of twee kritische bedrijfsprocessen en dat later als voorbeeld kan dienen voor een volledige doorlichting. Het aantal rollen en processen die uitgelicht en geanalyseerd worden, wordt beperkt om de complexiteit te verlagen. Nadat één van de typische processen succesvol geïsoleerd en in kaart gebracht is, kan de methodologie overgebracht worden op de volledige bedrijfsomgeving. Een Concept Factory kan men onderverdelen in vier stadia. Allereerst wordt er een schaalmodel gemaakt van het gewenste eindresultaat. Vervolgens wordt er bekeken welke softwareoplossingen mogelijk zijn voor de geselecteerde processen. In een derde stap stelt men de structuur voor en bepaalt men de kostprijs en de implementatietijd. Tenslotte worden alle bestaande en nieuwe rollen, processen en eventuele ontbrekende componenten vastgelegd. Een Concept Factory heeft als voordeel dat het werkende, bruikbare producten oplevert.

Over Hay Group
Hay Group is een internationaal adviesbureau op het gebied van Human Resources Management en
organisatieveranderingsprocessen. Hierbij ligt de focus op de motivatie, leiderschap, ontwikkeling en beloning van individuen en teams. Hay adviseert vanuit kennis van de business van de klant, bewezen instrumenten en ziet mensen als succesfactor voor het realiseren van de strategie. In de Nederlandse vestiging in Zeist werken ruim honderdvijftig professionals voor tachtig procent van de 200 grootste organisaties in Nederland. Voor meer informatie: www.haygroup.nl

Voor meer informatie
Soft Cell NV, Arnaud Faddegon, Lookant 3, 3971 PP Driebergen
Telefoon: 31 343 52 04 04, fax: 31 343 52 00 60 e-mail: arnaud.faddegon@softcell.nl

Journalisten
NewsEngine PR, Sara Buytaert, Paasheuvelweg 26, 1105 BJ Amsterdam.
Telefoon: 31 20 567 21 70, fax: 31 20 567 21 77, e-mail: sara.buytaert@newsenginepr.com
Ref.:SFC0019-BDB4E

Deel: ' Soft Cell maakt blauwdruk voor ICT-ondersteuning Hay Group Nederland '
Lees ook