Lokale aanpak van BSA:

Business Software Alliance richt vijf weken lang focus op het Limburgs midden- en kleinbedrijf

Den Haag, 30 juli 2001 ? De Business Software Alliance (BSA), een samenwerkingsverband van softwareproducenten, richt zich in haar '12 provinciën, 12 maanden' campagne in augustus op Limburg. In de campagne, die in juni in Zeeland startte, legt BSA elke maand de focus op een andere provincie.

BSA zal Limburgse bedrijven extra onder de loep nemen. Mirjam van Avezaath, woordvoerder van BSA Nederland: 'Wij zijn ervan overtuigd dat een sterke lokale benadering van deze vorm van criminaliteit nodig is om gebruikers bewust te maken van hun overtreding. Gebruikers gaan de fout in als zij geen licenties voor de gebruikte software kunnen tonen. Grote en kleine bedrijven, van Venlo tot Maastricht, kunnen in aanmerking komen om op illegale software te worden doorgelicht.'

Op basis van verkregen informatie vraagt BSA in voorkomende gevallen aan de bevoegde President van de Rechtbank toestemming om actie te ondernemen. In dergelijke gevallen bezoekt een onafhankelijke deurwaarder de bedrijven waarvan sterke vermoedens bestaan dat zij illegale software gebruiken. Als illegale software wordt aangetroffen wordt beslag gelegd op de betreffende software. Door de geïntegreerde aanpak verwacht BSA het illegaal gebruik van software bij bedrijven en overheidsinstellingen verder terug te brengen. Terwijl de BSA-campagne in de diverse provincies loopt, blijft BSA acties voorbereiden waarmee zij zo nodig overal in Nederland toe kan slaan.

Mirjam van Avezaath: 'BSA richt haar pijlen vooral op branches in het midden- en kleinbedrijf. Al jaren bevindt Nederland zich in de Europese top tien van landen als het gaat om illegaal softwaregebruik. In Nederland wordt ca. 40% van de zakelijke software illegaal gebruikt. Uit het hele land krijgen wij tips van organisaties die willens en wetens de risico's nemen van illegaal softwaregebruik. Vooral op die bedrijven richten wij ons.'

Recent richtte BSA de internetsite www.softwarepiraterij.nl op. Deze website is opgezet naast de bestaande BSA-hotline (0800 8998566), die per maand honderden telefoontjes verwerkt. Het telefoonnummer van BSA kan men ? behalve voor het vragen van informatie - bellen om melding te maken van personen of bedrijven van wie of waarvan men vermoedt dat zij illegaal software gebruiken. Bruikbare tips komen in aanmerking voor een beloning. In voorkomende gevallen betaalt BSA bij bruikbare tips een beloning uit van 10% van de door de BSA geïncasseerde schadevergoeding, met een maximum van Nlg 20.000,-- per tip.

Veelvuldig komen tips binnen van bedrijven die illegaal gebruik van software ervaren als een vorm van oneerlijke concurrentie. Ook komen tips binnen van werknemers, die BSA melden dat er in hun bedrijf op grote schaal gebruik wordt gemaakt van illegaal gekopieerde en/of gekraakte software. Mirjam van Avezaath: 'Het is opvallend hoe openlijk in sommige bedrijven wordt gesproken over de illegale herkomst van softwareprogramma's.'

Sinds 1988 vertegenwoordigt de Business Software Alliance (BSA) wereldwijd de toonaangevende softwareproducenten naar zowel overheden als bedrijfsleven en consumenten. De BSA licht softwaregebruikers voor op het gebied van auteursrechten, streeft naar een publieke opinie die innovatie aanmoedigt en verkoopkansen bevordert en strijdt tegen gebruik en distributie van illegale software.

Wereldwijde leden van de BSA zijn Adobe, Apple, Autodesk, Bentley Systems, CNC Software/Mastercam, Macromedia, Microsoft, Symantec en UGS. Nederlandse BSA leden zijn Adobe, Aladdin, Apple, Autodesk, Macromedia, Microsoft, OWG-Bureau en Symantec. BSA websites: www.bsa.org en www.softwarepiraterij.nl. De BSA Hotline is te bereiken op 0800 8998566. E-mail: contact@bsa.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Wouter Jong
Burson-Marsteller
Tel: +31 70 362 48 61
E-mail: wouter_jong@nl.bm.com

Deel: ' Software-politie BSA pakt Limburgs bedrijfsleven aan '
Lees ook