Novem


30-Jan

Save Air geeft forse impuls aan energiebesparing bij persluchtsystemen Software programma optimaliseert persluchtsystemen

Met steun van Novem heeft TNO het softwarepakket Save Air ontwikkeld, waarmee snel en eenvoudig complete persluchtinstallaties kunnen worden gesimuleerd. Persluchtinstallaties zijn hiermee gemakkelijker te optimaliseren; hierdoor worden efficiëntere installaties mogelijk en kan veel geld en energie worden bespaard. Het pakket is mede ontwikkeld in nauwe samenwerking met de persluchtbranche (de Vereniging Leveranciers Perslucht en Vacuümtechniek) en de energiebedrijven ENECO en NUON. Dit product vormt één van de acties, waarmee Novem de bredere toepassing van energie-efficiënte aandrijfsystemen bevordert.

Vrijwel elk industrieel bedrijf heeft te maken met persluchtsystemen. Veel van deze systemen kunnen worden geoptimaliseerd, waardoor energie en dus geld kan worden bespaard. Besparingen van 20-30% op energiekosten zijn bij diverse persluchtinstallaties mogelijk gebleken. Deze win-winsituatie voor economie en milieu past goed binnen het Spirit-programma dat Novem uitvoert voor het Ministerie van Economische Zaken. Doel van Spirit is om een versnelde introductie te stimuleren van nieuwe energie-efficiënte technologie in de industrie. Dick Both van Novem: Het kost de industrie vaak veel tijd om precies te achterhalen hoe een persluchtsysteem is te optimaliseren. Deze drempel zorgt voor onnodige (energie)kosten. Met Save Air is het nu veel eenvoudiger geworden om vanuit het oogpunt van kosten- en energiebesparing snel een optimale nieuwe installatie te ontwerpen of een bestaande installatie te analyseren of te verbeteren. Vandaar dat wij dit product mede vanuit het programma Spirit mogelijk hebben gemaakt.

Hoe werkt Save Air?
Save Air is het product van een samenwerking met onder andere de industrie. Het resultaat is een gebruikersvriendelijk programma, waarvoor naast enige inzicht in het persluchtproductieproces, alleen kennis van het werken onder Windows nodig is. Jacques de Boer van TNO Milieu: De gebruiker kan op het scherm met behulp van pictogrammen zelf een installatie opbouwen en zo energieberekeningen maken. Ook kan op deze manier het energieverbruik van een bestaande installatie worden berekend en kan gemakkelijk het effect van
installatiewijzigingen in beeld worden gebracht. Als iets vergeten of verkeerd ingevuld wordt, volgt een foutmelding.
Veel leveranciers van persluchtsystemen hebben het pakket inmiddels. Save Air is inmiddels ook goed ontvangen en in gebruik genomen bij het doorlichten van persluchtsystemen in industriële bedrijven.

Groot energiebesparingspotentieel bij aandrijfsystemen Ook bij andere aandrijfsystemen, zoals pomp-, ventilatie-, koel- of vacuümsystemen kan vaak behoorlijke winst in efficiency geboekt worden door optimalisatie. Novem zal vanuit het programma Spirit hier ook het komend jaar veel aandacht aan besteden. Dick Both van Novem: Save Air is slechts één van een serie producten die ertoe moet leiden dat elektrische aandrijfsystemen energie-efficiënter worden. Door beter systeemontwerp, toepassing van beschikbare nieuwe regelsystemen en betere componenten, kan niet alleen energiebesparing worden bereikt, maar vaak ook kostenverlaging, verhoogde flexibiliteit, kwaliteit en een efficiëntere procesvoering. Omdat elektrische aandrijfsystemen meer dan de helft van het industrieel elektriciteitsgebruik voor hun rekening nemen, kan dit veel opleveren.
De grootschalige toepassing van efficiënte aandrijfsystemen loopt nog achter bij de marktmogelijkheden. Uit marktanalyses zijn enkele knelpunten naar voren gekomen die de grootschalige toepassing belemmeren. Zo kost het bedrijven (te) veel tijd om inzichtelijke en vergelijkbare informatie te verkrijgen over beschikbare systemen en componenten. Ook is, vaak noodgedwongen, in de markt nog te weinig sprake van een integrale benadering van het aandrijfsysteem.Voor aanbieders van efficiënte systemen liggen er dus nog goede marktkansen. Het Novemprogramma Spirit stimuleert de benutting van deze kansen. Both: Dit doen wij bijvoorbeeld door het stimuleren van groepen van industriële gebruikers om hun systemen te optimaliseren. Ook stimuleren wij, met geschikte hulpmiddelen, machine- en systeembouwers bij het screenen van aandrijfsystemen van hun machines op mogelijkheden tot verbetering. Bovendien helpen wij bij gezamenlijke marktcampagnes en het zoeken van partners. Het softwarepakket Save Air is te verkijgen bij Koos J.L.Clavel van TNO-MEP in Apeldoorn (055-5493892). E-mail J.J.L.Clavel@mep.tno.nl.

Bron: Novem

Deel: ' Software programma optimaliseert persluchtsystemen '
Lees ook