Ingezonden persbericht


Persbericht

Nieuw van VAI: softwarebeheer via het web

Packaging services uitgebreid met state-of-the-art web based management informatie

Veenendaal, 17 juni 2002 VAI, de Nederlandse organisatie die oplossingen biedt op het gebied van standaardisatie en migratie van ICT-infrastructuren en applicatiedeployment, benut het web om opdrachtgevers inzicht te geven in de status en voortgang van het beschikbaar stellen van nieuwe software aan de organisatie. Door alle benodigde management informatie on-line via de web interface te volgen, is er altijd direct inzage in de status en voortgang van de applicatie packages. Hierdoor wordt extra grip verkregen op de Total Cost of Application (TCA).

De meeste organisaties beschikken over een veelheid aan applicaties, die bedrijfs- dan wel afdelingsbreed gebruikt worden. De IT-afdelingen staan voor de uitdaging deze applicaties snel aan de gebruikers aan te bieden, zonder dat het gebruik ervan conflicten oplevert met andere toepassingen.

De Dienst Packaging zorgt voor het snel en probleemloos beschikbaar stellen van bedrijfskritische businessapplicaties zoals ERP, CRM en CAD. Applicaties worden binnen een afgesproken termijn opgeleverd, rekening houdend met normering, standaardisatie en specifieke eisen en wensen van de klant. De services van de Dienst Packaging dragen zo bij aan de verlaging van de kosten per werkplek en aan een waarborging van de continuïteit. Het beproefde concept bestaat uit een combinatie van techniek, organisatie, procedures, een methodiek en kennis van zaken. Via het web volgt de opdrachtgever het packagingproces op de voet.

Het grootschalig invoeren van nieuwe software in de organisatie is voor IT managers behoorlijk enerverend. Het gaat om een complexe aangelegenheid. En als er iets misgaat, vallen de gebruikers over hem heen. Onze dienstverlening ontlast hem van die zorg. En dankzij het web weet hij niet alleen dat het goed loopt; hij kan het voortaan ook zelf zien. Dat zegt Wilko Visser, oprichter en algemeen directeur van VAI.

Over VAI

VAI bv, opgericht in 1997, is een Nederlandse leverancier van oplossingen op het gebied van software management en deploymentproducten (o.a. ID-Suite"). Tevens biedt VAI services voor migratie, standaardisatie en instandhouding van de ICT-infrastructuur en applicatieomgeving. Toepassing van deze producten resulteert in lagere exploitatiekosten (TCO), hogere IT betrouwbaarheid en betere beschikbaarheid van applicaties. Eén van de doelstellingen van VAI is om in een snel veranderende omgeving voor een voorspelbaar change management en beter beheer te zorgen. VAI heeft inmiddels meer dan 100 medewerkers. Het hoofdkantoor van VAI staat in Veenendaal. De oplossingen van VAI worden gebruikt bij gerenommeerde klanten zoals Ministerie van Defensie, TPG Post en Stork. Meer informatie vindt u op www.vai.nl.

NOOT VOOR DE REDACTIE:

Voor meer informatie neemt u contact op met:

VAI bv

The Communication Force

Esther van Drenth

Nanda Bechtholt

Tel: 0318 560 360

Tel.: 020 547 01 99

E-mail: esther.van.drenth@vai.nl

E-mail: nandab@communicationforce.com

Deel: ' Softwarebeheer via het web '
Lees ook