MEDILUX BV


Ingaan zomertijd beter 1 dag eerder

Het komende weekeinde wordt de klok 1 uur vooruit gezet waarmee de zomertijd een feit is. Voor velen een prettige gebeurtenis omdat het s avonds een uur langer licht blijft. Voor anderen juist een probleem omdat de nacht 1 uur korter duurt en het slaap/waak ritme enigszins ontregeld wordt. De maandagochtend kater is hierdoor heviger en de concentratie en de alertheid kan verminderd zijn waardoor bijvoorbeeld een extra risico voor ongelukken op de Nederlandse wegen kan ontstaan. Oplossing is om de zomertijd in de nacht van vrijdag op zaterdag in te laten gaan in plaats van in de nacht van zaterdag op zondag. Op deze wijze kan tijdens het weekend al rekening worden gehouden met het slaaptekort. Ook uitslapen kan men het komende weekeinde maar beter achterwege laten.

De Stichting Onderzoek Licht & Gezondheid SOLG uit Eindhoven benadrukt dat mensen extra voorzichtig moeten zijn als ze maandagochtend de weg op gaan. Het slaap/waakritme wordt geregeld door licht en donker. In de hersenen bevindt zich een gebied dat wordt aangeduid als de biologische klok en die via het netvlies in direct contact staat met de buitenwereld Bij veel mensen is het slaap/waakritme redelijk flexibel en kan men zich eenvoudig aanpassen aan de nieuwe tijd. Toch zeggen met name oudere mensen vaak nog dagenlang last te hebben van de time-lag en blijven soms wel een week moeite houden met op tijd opstaan. Jonge kinderen moeten voor hun gevoel een uur eerder naar bed en dit zal niet onopgemerkt blijven. Een oplossing is om tijdens het weekeinde in de ochtend, direct na het opstaan zoveel mogelijk licht te consumeren. Deze lichttherapie helpt het slaap/waakritme om naar een vroeger tijdstip te verschuiven waardoor de problemen in veel gevallen sneller zijn verdwenen.

noot voor de redactie:

Meer informatie verkrijgbaar bij SOLG, Toine Schoutens, tel: 06 53565141

Stichting Onderzoek Licht & Gezondheid SOLG
p/a Technische Universiteit Eindhoven
Postbus 513
5600 MB Eindhoven
tel: 040 2475092
fax: 040 2438595
email: schoutens@solg.nl
website: www.solg.nl

28 mrt 03 08:59

Deel: ' SOLG pleit voor een dag eerder invoeren zomertijd '
Lees ook