Wij zeggen “NEE” tegen de oorlog!

Den Haag, 1 augustus 2015: Vliegtuigen van de Turkse luchtmacht bombarderen sinds 24 juli 2015 de doelen van de Arbeiderspartij van Koerdistan (PKK) in Zuid-Koerdistan (in Irak)waardoor er een eind is gekomen aan het vredesproces met de Koerden. Deze oorlogsver- klaring ging tevens gepaard met een grote arrestatiegolf onder de oppositie:Koerden, Alevieten, socialisten en andersdenkenden. Opvallend is het aantal bombardementen van het Turkse leger op de doelen van de Koerdische strijders. Het aantal sorties op de doelen van de PKK is meer dan 800 keer. Daarnaast zijn er meer dan 1000 mensen gearresteerd in de afgelopen 10 dagen.

Onder alle gearresteerden bevinden zich slechts 130 mensen die worden beschuldigd van lid- maatschap van IS, terwijl het aantal arrestanten onder de HDP aanhangers reist bovende 900. In de afgelopen week zijn er systematische aanvallen gepleegd door Erdogan’s politiemacht.

Eerst door middel van invallen in vele steden waar Koerden en andere oppositionele tegenstan- ders werden opgepakt. Daarna vindt er een zelfmoord aanslag plaats in Suruc en vindt er een militaire operatie over de grens plaats. Tot slot worden aanvallen op de Alevieten gepleegd.

GunayÖzarslan, een Alevitische jonge vrouw, werd bij een huisinval door Erdogan’s politie doodgeschoten, zonder enige aanleiding. Haar lichaam werd naar de Alevitische gebedsruimte “GaziCemevi” gebracht voor een laatste eerbetoon en begrafenis. De gebedsruimte werd drie dagen lang omsingeld en aangevallen door Erdogan’s politieapparaat en door de mobiele een- heid. De politie zette traangas in en schoten met TOMA’s, naar mensen die binnen waren opge- sloten. Erdogantoont hiermee aan geen enkel respect te hebben voor het Alevitisch geloof en haar rituelen. In Turkije is er geen één voorbeeld te noemen, waarbij de politie een moskee heeft omsingeld of binnen is gevallen, ondanks dat in Turkije vaak uitvaarts-ceremoniën zijn gehou- den in moskeeën voor overleden IS-terroristen. Het is zelfs bekend dat 670 IS terroristen als ambtenaar werkzaam zijn in verschillende steden, dankzij de AK-Partij.

Als de huidige aanvallen worden voort gezet, is het mogelijk dat veel mensen zullen worden gedood!

Wij verafschuwen en veroordelen de Turkse regering en de onrechtmatige en onacceptabele aan- vallen op de Alevitische gebedshuis, Koerden en andersdenkenden. Als dit soort grimmige aan- vallen plaats hadden gevonden in een moskee, kerk of synagoge hoe zou de publieke opinie we- reldwijd dan reageren? Wij doen een beroep op het publieke vermogen en op hun moraal om deze daad van de Turkse regering te veroordelen en met afschuw te verwerpen.

President Erdogan en de AKP willen koste wat het kost voorkomen dat de Koerden in Rojava (West-Koerdistan) in Syrië meer rechten krijgen. Om dat te kunnen bereiken heeft de Turkse staat bewust de terroristen van IS gesteund onder het mom van“de vijand van mijn vijand is mijn vriend”.Op 20 juli 2015 werden 300 socialistische studenten het slachtoffer van een zelfmoordaanslag in Suruc in Noord-Koerdistan (in Turkije). Hierbij zijn er 31 studenten om het leven gekomen en meer dan 100 gewond geraakt. Deze studenten waren op weg naar Kobani in Rojava om aldaar mee te werken aan de wederopbouw. De verantwoordelijke voor deze zelf- moordaanslag bleek een IS-lid te zijn dat ongehinderd zijn gang kon gaan in streng beveiligde Koerdische stad Suruc. Niet geheel onbelangrijk; eerder die maand was de pro-Koerdische pro- gressieve partij de HDP ook getroffen door een bomaanslag waar de IS verantwoordelijk voor was. De politie en de geheime Turkse inlichtingendienst (de MIT) hebben bewust niet (preven- tief) ingegrepen om de bomaanslagen in Suruc en de HDP rally in Amed te voorkomen. Daar- naast heeft de Koerdische leider de heer A. Öcalan sinds 5 april 2015 geen enkel contact met de HDP of ieder ander. Dit alles toont aan dat Turkije overmoedig op weg is naar een alles vernieti- gende oorlog met Koerden.

De "Ottomaanse sultan" van Turkije, Erdogan, de Turkse regering en de MHP hebben oorlog verklaard aan Koerden,Alevieten, socialisten, andersdenkenden en alle progressieve organisaties. Onder het mom van "bestrijden van IS"wordt oppositie de mond gesnoerd. Terwijl de luchtbom- bardementen begonnen onder het mom van "bestrijden van IS" heeft het Turkse leger in de afge- lopen 10 dagen alleen maar 3 luchtaanvallen op de verlaten stellingen en trainingskampen van IS uitgevoerd. De "Ottomaanse sultan " van Turkije, Erdogan, heeft alleen maar één doel, koste wat het kost nieuwe verkiezingen in november 2015 omdat hij en zijn partij de AKP de meerderheid verloren hebben in het parlement. Erdogan en zijn leden zijn bang dat zij voor de rechter moeten verschijnen vanwege het corruptieonderzoek van 17/25 december van 2015. Het doet Erdogan en de Turkse regering niets dat er mensen om het leven komen omdat Turkije opnieuw begonnen is met een oorlog door een einde te maken aan het staak-het-vuren tussen het Turkse leger en de PKK sinds 2013. Erdogan en de zijnen willen alleen hun hachje redden!

Het is ook erg jammer dat de NAVO, Turkije onvoorwaardelijk moreel, politiek en militair steunt in deze vuile oorlog tegen Koerden hoewel ze in Rojava(in Syrië) de enige partij blijken te zijn die effectief tegen de terroristen van IS vechten.

Wij veroordelen de bombardementen van de Turkse luchtmacht en de arrestaties van oppositie- leden. Daarnaast roepen we de Nederlandse regering op in elk gesprek tussen Turkije, Nederland en de EU het vredesproces bovenaan de agenda te zetten

Vredelievende Koerden, Turken, Alevitische gemeenschap, Arabieren, Armeniers, Assyriers en andere minderheden zijn tegen deze oorlog.

Wij zeggen Nee tegen de Oorlog!!!

Eenheid van Democratische Organisaties (DemokratikGucBirligi)

FEDKOM, HAKDER, DIDF, HTIB, HTIF, VEKSAV, ADHK

Bovenstaande verklaring van Koerdische, Turkse, Alevitische, Arabische, Armeense en Assyriesche gemeenschappen is bedoeld voor de gezamenlijke demonstratie van zaterdagmiddag 1 augustus 2015 om 14:30 in Den Haag op het Centraal Station.

Deel: ' Solidariteitsverklaring met de PKK bij demonstratie in Den Haag '
Lees ook