Provincie Zeeland

Sollicitanten burgemeester Kapelle

Voor de burgemeesterspost in Kapelle, die per 1 september van dit jaar vakant komt, hebben zich tweeëntwintig kandidaten gemeld, drie vrouwen en negentien mannen.
De leeftijd van de sollicitanten ligt tussen de 34 en 58 jaar. Onder de sollicitanten is één persoon elders burgemeester, vijf sollicitanten zijn afkomstig uit het bedrijfsleven, vijf zijn werkzaam in overheidsdienst en twee in het onderwijs. Vijf sollicitanten bekleden, al dan niet full-time, een politiek-bestuurlijke functie. Acht kandidaat-burgemeesters geven als politieke overtuiging VVD, zes CDA, twee PvdA, twee SGP, één D66, één niet partijgebonden en van twee sollicitanten is de politieke overtuiging onbekend. Naar godsdienstige/levensbeschouwelijke overtuiging is het beeld vier Nederlands Hervormd, drie Rooms-Katholiek, twee Gereformeerd, één Gereformeerde Gemeente, één sollicitant behoort tot het Nederlands Israëlisch Kerkgenootschap, één sollicitant is protestant-christelijk en één kerkelijk mee-levend en van de anderen is die informatie niet beschikbaar.

De commissaris van de koningin in Zeeland heeft het overzicht van de sollicitanten in een brief meegedeeld aan de gemeenteraad van Kapelle.

14 mei 2002, mw. M.J. van den Driest, tel. 0118-631679, nr. 23/02

Zoekwoorden:

Deel: ' Sollicitanten burgemeester Kapelle '
Lees ook