Gemeente Rotterdam

Sollicitatiecode vernieuwd

(24-7) Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met een aangepaste sollicitatiecode voor de gemeente Rotterdam. Hierin zijn de gedragsregels beschreven voor het werven, selecteren en aanstellen van nieuwe medewerkers.

In de aangepaste sollicitatiecode is nu ook het gemeentelijk servicepunt werving opgenomen: een bureau dat met name open sollicitanten helpt bij het vinden van een baan, stage of traineeplaats binnen de gemeente. Het servicepunt neemt aanmeldingen via internet op in een sollicitantenbank en brengt kandidaten vervolgens onder de aandacht van de diensten en deelgemeenten voor wie ze wellicht passende kandidaten zijn. Vrouwen, jongeren, arbeidsgehandicapten en allochtonen zijn nog steeds in de minderheid in de Rotterdamse organisatie. Behoort een kandidaat tot een van deze doelgroepen, dan koppelt het servicepunt de gegevens direct aan actuele vacatures.

Deel: ' Sollicitatiecode gemeente Rotterdam vernieuwd '
Lees ook