Portfolio Replication and Least Squares Monte Carlo with Application to Insurance Risk Management

Mw. Janina Schweizer, MSc.

“Portfolio Replication and Least Squares Monte Carlo with Application to Insurance Risk Management”

Trefwoorden: risicokapitaalberekeningen, verzekeraars, methode

Vrijdag 7 oktober, 12.00 uur

Promotor: prof.dr. A.A.J. Pelser

Co-promotor: dr. E.A. Beutner

Het Solvabiliteit II-kader vereist dat verzekeraars hun eigen fondsen marktconform waarderen. Dit is een uitdagende taak omdat verzekeringsverplichtingen over het algemeen geen verhandelbare financiële instrumenten zijn en er meestal geen pasklare oplossingen voorhanden zijn. Eén oplossing is een schatting maken van de toekomstige waarde van verplichtingen via pure Monte Carlo-simulaties, wat bij risicokapitaalberekeningen al snel te lang duurt. In dit proefschrift wordt gekeken naar de Least Squares Monte Carlo (LSMC) benaderingen, Regress-Now en Regress-Later, die een schatting maken van de waarde van verzekeringsverplichtingen. De asymptotische eigenschappen van de methode worden geanalyseerd. Er wordt aangetoond dat de Replicating Portfolio techniek die vaak wordt gebruikt door verzekeraars, overeenkomt met LSMC met Regress-Later. Daarmee wordt er een theoretische onderbouwing geleverd voor de Replicating Portfolio techniek. Ten slotte worden nog de voor- en nadelen van Replicating Portfolio en LSMC (met Regress-Now) besproken.

Deel: ' Solvabiliteit II-kader vereist waarderen eigen fondsen marktconform '
Lees ook