Gemeente Son en Breugel


Son denkt weer na over toekomst
06-07-2002
Nu alles er op wijst dat Son en Breugel zelfstandig blijft, kan er weer aan de toekomst van het dorp worden gedacht. De oude plannen om een toekomstvisie voor de gemeente te maken, zijn daarom weer uit de la gehaald.

Ook moet er een beslissing worden genomen over de huisvesting van de gemeentelijke diensten. Daarover moet volgend voorjaar een besluit komen waarbij alle opties, variërend van verbouw tot nieuwbouw van het gemeentehuis, open staan.
In de toekomstvisie moet duidelijk worden wat Son en Breugel voor dorp wil zijn en wat het wil uitstralen. Ook moet worden nagedacht over het niveau van voorzieningen dat aan de burgers moet en kan worden geboden. Vanwege de herindelingsplannen met Eindhoven is de discussie hierover lange tijd niet gevoerd. Nu de nieuwe coalitie van CDA, LPF en VVD zich tegen verplichte herindeling heeft uitgesproken, is de tijd rijp om over een eigen, zelfstandige toekomstvisie na te denken. Daarnaast moet worden nagedacht over de organisatie van het ambtelijk apparaat. De ondernemingsraad (OR) heeft hier onlangs in een brief aan het college haar bezorgdheid en ongenoegen over uitgesproken. Directe aanleiding hiervoor was een uitspraak van de fractievoorzitter van de grootste coalitiepartij Dorpsbelang, J. Struik. Deze stelde dat het mes moet worden gezet in onder meer het ambtelijk apparaat om zo geld vrij te kunnen maken voor nieuw beleid. De OR had het college gevraagd afstand van deze uitspraak te nemen.
Het college heeft deze week aan de OR laten weten de uitspraken van Struik te betreuren. Wel stellen B en W dat de gemeente zich moet herbezinnen op haar werkwijze, nu zij als zelfstandige gemeente een 'doorstart' gaat maken.

Bron: Eindhovens Dagblad 6 juli 2002

Deel: ' Son denkt weer na over toekomst '
Lees ook