Gemeente Tilburg


27-2-99

Sony Logistics Europe concentreert haar diensten in Tilburg

Investering van 100 miljoen; nieuw werk voor 400 mensen

Sony Logistics Europe, met het Nederlands hoofdkantoor in Vianen, heeft ervoor gekozen om haar logistieke diensten voor vanuit Nederland aangestuurde produktgroepen te concentreren in Tilburg. SLE zal daarvoor bijna 12 hectare verwerven op het industrieterrein Vossenberg. Op dit perceel (gelegen op de hoek Dongenseweg/ Heibloemseweg) wordt een warehouse van bijna 80.000 m² gebouwd. Daarnaast zal ongeveer 3.000 m² kantoorruimte gebouwd worden ten behoeve van administratieve diensten. Met de bouw van dit distributiecentrum is ongeveer 100 miljoen gulden gemoeid.

Naar verwachting zal in het nieuwe distributiecentrum binnen een jaar werk geboden worden aan gemiddeld 400 mensen. SLE verwacht een uitbreiding met circa 100 arbeidsplaatsen in de komende jaren. De keuze voor Tilburg is in belangrijke mate te danken aan de goede ervaring die Sony heeft met haar huidige activiteiten in Tilburg in de afgelopen zes jaar. SLE heeft namelijk voor één van haar produktgroepen, haar Europese distributie-activiteiten al ondergebracht bij Versteijnen Internationaal Transport BV. Tevens worden al enkele jaren naar grote tevredenheid aanvullende logistieke diensten (value added logistics) uitgevoerd door DSW De Vossenberg en Versteijnen. De circa 100 arbeidsplaatsen die met de huidige SLE operaties in Tilburg gemoeid zijn blijven overigens behouden; de 400 nieuwe arbeidplaatsen komen daar dus bovenop.

De keuze voor Tilburg is verder in sterke mate bepaald door het feit dat de gemeente Tilburg in staat is op zeer korte termijn een dergelijk groot perceel aan te kunnen bieden. (Zoals bekend heeft de gemeente enkele jaren geleden een beleid ingezet om dergelijke percelen op voorraad te houden.) In goed overleg tussen gemeente, Indutil en Sony is het programma van eisen van SLE afgestemd op de mogelijkheden van Tilburg.
De komst van SLE zal zeker ook een uitstraling hebben naar de transportsector. In het door SLE genoemde aantal arbeidsplaatsen is het vervoer nog niet meegenomen.

De gemeente Tilburg is uiterst verheugd met de keuze van Sony voor Tilburg omdat dit een forse impuls betekent voor de lokale en regionale werkgelegenheid en het profiel van Tilburg Moderne Industriestad er belangrijk door wordt versterkt.

Deel: ' Sony Logistics Europe concentreert diensten in Tilburg '
Lees ook