Afzender: info@sos-papa.com

Contactpersoon: Maarten Legêne

SOS Papa eist einde wantoestand bij Raad voor de Kinderbesch

Datum: 13-07-2001

De Stichting SOS Papa, die op komt voor het recht van kinderen op een onbelemmerde omgang met hun beide ouders, heeft de directie van de Raad voor de Kinderbescherming verzocht alle betrekkingen op te schorten met professor R.A.R. Bullens. Dhr. Bullens is directeur van een mede door hemzelf opgerichte stichting FORA, die onderzoeken bij kinderen en ouders uitvoert in opdracht van de Raad voor de Kinderbescherming.

De werkwijze van FORA is onlangs door het Medisch Tuchtcollege in scherpe bewoordingen bekritiseerd. Een psychiater in dienst bij FORA werd al drie maal door het Medisch Tuchtcollege veroordeeld en pas daarna door professor Bullens op non-actief gesteld. Danny Werner, bestuurslid van SOS Papa: "Uit de behandeling van de klachten bij het Medisch Tuchtcollege is gebleken dat professor Bullens willens en wetens psychiatrische rapporten die voor kinderen en ouders zeer vergaande gevolgen hebben, laat schrijven door leken: mensen die daartoe helemaal niet bevoegd zijn. Als stroman gebruikt hij een vierenzeventigjarige, gepensioneerde psychiater wiens naam onder die rapporten staat, maar die met de inhoud niet van doen heeft". "Op deze wijze zijn vele ouders, na een argeloos gesprekje bij de stichting van professor Bullens, voorzien van allerlei verzonnen psychiatrische gebreken. Zo'n rapport van de stichting van professor Bullens wordt door de Raad voor de Kinderbescherming bij Bullens besteld en vervolgens als "extern deskundigenrapport" naar de kinderrechter gestuurd. Kinderrechters besloten en besluiten nog steeds op grond van zo'n 'deskundigenrapport', waar ook altijd Bullens handtekening onder prijkt, iedere omgang tussen kind en ouder ­ vooral vaders natuurlijk ­ te verbieden, als het rapport dat adviseert. De meeste kinderrechters volgen de conclusies van Bullens' rapporten blindelings. Vaak lezen ze het hele rapport niet eens. Het komt van professor Bullens en dan zal het wel goed zitten, zo is hun opvatting".

SOS Papa roept iedere ouder die zelf, of wiens kind door de Stichting FORA (of het ABJ zoals Bullens zijn bureau eerder noemde) psychiatrisch is onderzocht, zich bij SOS Papa te melden. Werner: "Wij zullen trachten alle vonnissen en beschikkingen die zijn gebaseerd op psychiatrische rapporten van FORA en ABJ aan te vechten door te verzoeken al die zaken te heropenen wegens opzettelijke en grove misleiding van de rechter. Naar onze schatting gaat het om enkele duizenden ernstig gedupeerde kinderen en ouders". Als de directie van de Raad voor de Kinderbescherming niet uiterlijk 27 juli gehoor geeft aan de sommatie van SOS Papa, zal de laatste naar de bestuursrechter stappen en zo nodig minister Korthals dagvaarden.

Maarten Legêne, één van de indieners van de klachten bij het Medisch Tuchtcollege en tevens bestuurslid van SOS Papa: "Met de zogenaamde stichting van professor Bullens is werkelijk van alles mis. Zo heeft Bullens zijn stichting niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, is er geen wettelijk verplicht klachtenreglement, geen verplichte klachtencommissie, geen wettelijk verplichte inschrijving bij de Registratiekamer hoewel er hoogst gevoelige informatie over personen wordt beheerd, geen wettelijk verplicht protocol voor medisch onderzoek, laat staan één dat is goedgekeurd door de KNMG, etc". "Professor Bullens geeft colleges en spreekt congressen toe over hoe de forensische diagnostiek in ons land dient te worden geregeld, maar hij zou er beter aan doen zijn eigen zaken grondig op orde te brengen. Hij heeft bij veel kinderen en ouders zodanig leed veroorzaakt dat de schade nauwelijks valt te herstellen".

Danny Werner: "Je kunt je afvragen wat er in onze samenleving gaande is. De wetgever probeert stap voor stap tegen te gaan dat de relatie tussen kinderen en hun ouders wordt verbroken. Dat is een gunstige ontwikkeling voor het welzijn van individuen en de cohesie in onze samenleving. De Raad en professor Bullens hanteren als reactie op die positieve ontwikkeling steeds grovere, en naar nu is gebleken volstrekt ontoelaatbare middelen om ouders en kinderen toch systematisch uit elkaars leven te blijven halen. De relatie tussen een kind en zijn beide ouders is een kostbaar goed dat maximale bescherming door de Staat verdient. Wij vinden daarin het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens aan onze zijde. Gezien zijn werkwijze denkt professor Bullens daar geheel anders over. Het is mij een raadsel waarom de Vrije Universiteit zo iemand nog onlangs als hoogleraar heeft benoemd op een terrein dat zo nauw raakt aan de grondbeginselen van een humane samenleving".

Voor nadere informatie:
Stichting SOS Papa

e-mail: info@sos-papa.com

Telefax : 0 8 4 8 8 4 5 5 8 1
Telefoon: 0 2 0 6 7 5 6 2 0 9
Zie ook ons website-archief voor de brief aan de directie van de Raad voor de Kinderbescherming (PDF bestand):

http://www.sos-papa.com/archief/RvdK12070101.pdf

SOS Papa!

Van Ostadestraat 230

1073TT

Amsterdam

Telefoon: 0206756209Deel: ' SOS Papa eist einde wantoestand bij Raad Kinderbescherming '
Lees ook