Ingezonden persbericht

Aanval op Afghanistan inhumaan, ineffectief en contraproductief

De SP-fractie in de Tweede Kamer ziet niets in de aanpak die de VS nu gekozen hebben in de strijd tegen het terrorisme. Zij vindt de Amerikaans-Engelse aanval op Afghanistan inhumaan, ineffectief en contraproductief.

De bombardementen van de VS en het VK op Afghanistan zijn inhumaan. Alle ervaringen uit het verleden tonen immers aan dat bij dit soort massieve aanvallen met bommen en kruisraketten altijd onschuldige mensen het leven laten, nieuwe vluchtelingenstromen op gang komen, en armoede en ziekte onder de bevolking toenemen. Dat is nu niet anders dan ten tijde van de aanvallen op Soedan, Bagdad en Belgrado.
De aanpak die nu gekozen is, is ook niet effectief. Osama Bin Laden en - nog belangrijker - het hele terroristische netwerk waarvan hij deel uitmaakt, is wereldwijd vertakt en zal niet worden uitgeschakeld door bombardementen op een van de armste landen van de wereld.
De aanval zal ook contraproductief blijken te zijn. Een van de belangrijkste gevolgen zal zijn dat nog meer mensen zich bij Osama Bin Laden en zijn terroristische gedachtegoed aansluiten. De verontwaardiging over de bombardementen en de gevolgen ervan zullen veel nieuwe mensen doen geloven dat er van het Westen niets anders te verwachten valt dan niet gerichte (tegen)terreur.

De mededeling van Bush, Blair en Kok dat deze nieuwe oorlog niet gericht is tegen de Afghaanse bevolking en niet tegen de Islam, zal weinigen overtuigen. Ook het droppen van voedsel en medicijnen brengt daarin geen verandering. Velen zullen zich immers terecht afvragen: waarom nu wel wat de afgelopen vijf jaar allemaal niet kon?

Overigens verbaast het de SP-fractie dat de minister-president niet vooraf geïnformeerd is over het tijdsstip van het begin van 'de nieuwe oorlog', de aard en de doelen ervan. Nederland heeft zich op 11 september meteen achter de VS opgesteld, heeft ingestemd met de 'activering' van artikel 5 van het NAVO-verdrag en heeft vorige week een achttal maatregelen genomen met mogelijk vergaande gevolgen. Desondanks vindt Washington het - net als ten tijde van de Kosovo-oorlog - niet nodig deze bondgenoot te informeren, laat staan de consulteren. Dat de Nederlandse regering hier vrede mee heeft, verbaast de SP-fractie, net als de opstelling van de rest van de Kamer. Die stelt zich volledig achter de acties, hoewel ze nog geen enkel bewijs heeft mogen zien voor de schuld van Osama Bin Laden, niet weet welk strategisch plan de Amerikanen hebben en ook niet weet wat de gevolgen van de bombardementen zijn.

De SP-fractie is van mening dat de verantwoordelijken voor de aanslagen van 11 september gepakt en berecht moeten worden. De strijd tegen het terrorisme in het algemeen zal vooral gericht moeten zijn op het isoleren van de terroristen door het wegnemen van de voedingsbodems voor fanatisme en haat.


---

Jan Marijnissen, 070-3182801

Deel: ' SP aanval Afghanistan inhumaan en contraproductief '
Lees ook