SP

SP: AFSTOTEN CONSULTATIEBUREAUS MOET STOPPEN

SP-Kamerlid Kant wil dat er een eind komt aan de sluitingen van consultatiebureaus. In opdracht van VWS wordt onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen hiervan. De resultaten moeten nog komen, maar ondertussen gaan de sluitingen gewoon door. Kant heeft staatssecretaris Vliegenthart de volgen de vragen gesteld.


1. Is het u bekend dat de thuiszorgorganisatie 'Het Friese Land' 18 van haar 30 consultatiebureaus gaat sluiten? (1) Zo ja, weet u of er overleg heeft plaatsgevonden met de gebruikers over de sluiting en de gevolgen daarvan?

2. Bent u bereid te onderzoeken welke gevolgen dit heeft voor de bereikbaarheid van de jeugdgezondheidszorg in deze regio?

3. Is het u bekend of er alternatieven komen zoals een consultatiebureaubus of aanvullende vervoersvoorzieningen?

4. Hoeveel kilometers moeten mensen nu gaan reizen om een consultatiebureau te bezoeken en hoe zit het met de verbindingen voor openbaar vervoer?

5. Erkent u dat door het afstoten van consultatiebureaus in Noord-Friesland en andere regio's de bereikbaarheid van de jeugdgezondheidszorg op het platteland in gevaar kan komen? Zo ja, bent u bereid een norm in te stellen voor de maximale afstand waarop een bureau bereikbaar moet zijn, rekening houdend met de openbaar vervoersvoorzieningen in de regio?

6. Zijn de resultaten van de quick scan van de regionale inspecties naar de sluiting van consultatiebureaus inmiddels bekend en kunt u de Kamer hiervan op de hoogte stellen?

7. Is het waar dat de thuiszorgorganisatie 'Het Friese Land' tevens de meeste uitleenpunten sluit en als alternatief een thuisbrengservice biedt waar klanten voor moeten betalen? Zo ja, wat is uw mening over deze betalingen en kunt u inzicht geven om welke bedragen dit gaat?

(1) Volkskrant 27 januari 1999

Deel: ' SP Afstoten consultatiebureaus moet stoppen '
Lees ook