SP

SP: AIV-advies is Koude-Oorlog-Plus

Het AIV-advies over de Nederlandse defensie heeft bij de SP fractie grote verbazing gewekt. Volgens defensiewoordvoerder Harry van Bommel 'leidt het model dat de AIV voorstaat tot een enorme uitbreiding van de defensie-uitgaven, mogelijk van vele miljarden extra'. De SP stelt voor om de bezuinigingen juist voort te zetten door enkele defensietaken af te stoten.

De adviesraad blijft beducht voor de dreiging uit het Oosten en wil dan ook geen mobilisabel materieel afstoten. De SP pleit er juist al jaren voor het vredesdividend dat sinds de val van de Muur is vrijgekomen nu eindelijk eens echt te verzilveren. Ook het pleidooi voor nog meer militair personeel is volgens Van Bommel behalve onwenselijk ook volkomen onrealistisch. Steeds minder jongeren willen in het leger, zeker nu de kans op uitzending naar oorlogsgebieden bijna honderd procent is. 'Naast de oude angst voor de Russen ziet de adviesraad ook nog een toegenomen bedreiging van de internationale veiligheid die zij te lijf wil gaan met zogenaamde vredesmissies en de opbouw van een Euroleger. Het gevolg hiervan is een 'Koude-Oorlog-Plus', aldus Van Bommel. Bovendien vindt hij dat we vooral na het debacle van Kosovo onze pretenties moeten herzien: 'Het blijkt niet mogelijk om spanningshaarden naar rust en vrede te bombarderen. Vroege hulp aan instabiele landen is veel effectiever dan het gebruik van geweld als het al te laat is'. De SP is dan ook van mening dat het militaire ambitieniveau juist omlaag geschroefd moet worden, en in het algemeen zeer terughoudend moet worden omgegaan met het sturen van vredesmissies. Over het mobilisabele materieel zegt Van Bommel dat 'overbodige tanks niet in de mottenballen thuishoren maar op de schroothoop'. In het opbouwen van een Euroleger ziet hij niets: 'Wij willen niet nog een leger erbij. Integendeel, naast het afschaffen van de Luchtmobiele Brigade kan ook bij de marine nog flink bezuinigd worden door het afstoten van onderzeeboten en de luchtvaartdienst. Het AIV-advies leidt tot een nieuwe bewapeningsrace waarmee de SP de twintigste eeuw nu juist níet in wil gaan.

Deel: ' SP AIV-advies is Koude-Oorlog-Plus '
Lees ook