SP: Antillen niet gebruiken voor Amerikaanse spionagevluchten

Op Curaçao en Aruba worden op dit moment Amerikaanse militairen geïnstalleerd die spionagevluchten boven Colombia en Venezuela zullen gaan uitvoeren in het kader van de 'War Against Drugs'. Volgens SP fractievoorzitter Jan Marijnissen is er echter meer dan genoeg aanleiding om hier grote vraagtekens bij te zetten. Sinds enkele weken zijn Amerikaanse woordvoerders heel open over het toespelen van gevoelige militaire informatie aan het Colombiaanse leger voor haar strijd tegen de guerrilla. Volgens het Pentagon is het ondoenlijk onderscheid te maken tussen strijd tegen drugshandel en de strijd tegen de Colombiaanse opstandelingen. Op die manier wordt Nederland meegezogen in de schimmige Amerikaanse betrokkenheid bij de burgeroorlog in Colombia. Het contract tussen de VS en Nederland over het gebruik van vliegvelden op de Antillen is bovendien ondertekend zonder tussenkomst van de Tweede Kamer. Marijnissen eist een veel grotere terughoudendheid bij deze operatie. Zeker nu zelfs de minister van buitenlandse zaken toegeeft dat de VS grote politieke druk uitoefent op landen in het Caribisch gebied om mee te werken aan hun anti-drugsbeleid, door te dreigen met economische sancties. Voor de SP is dat ontoelaatbaar. Marijnissen stelde de volgende vragen aan minister Van Aartsen.


1. Kent u het bericht 'VS steeds actiever op slagveld Colombia' (1), waarin de VS toegeven sinds kort dagelijks gevoelige militaire informatie over de guerrilla aan de Colombiaanse militairen leveren?


2. Kent u het bericht uit de Chicago Tribune (2), waarin een document van het Pentagon wordt geciteerd dat onder andere stelt dat 'anti-narcotica- en anti-guerrilla-activiteiten elkaar overlappen op het gebied van inlichtingen-vergaring'?


3. Kunt u garanderen dat informatie die de VS verkrijgen op vluchten vanaf Antilliaanse FOL's (Forward Operating Location) niet gebruikt zal worden in de strijd van Colombiaanse of Amerikaanse militairen tegen de Colombiaanse guerrilla? Zo ja, hoe dan? Zo nee, acht u het dan toelaatbaar dat dergelijke spionagevluchten vanaf het grondgebied van het Koninkrijk worden ondernomen?


4. Zou Nederland gecompromitteerd worden als blijkt dat de FOL's door de VS of Colombia gebruikt worden voor anti-guerrilla activiteiten in Colombia? Zo ja, wat gaat u ondernemen om te voorkomen dat Nederland - indirect - betrokken raakt bij VS-inmenging in een binnenlandse oorlog in Colombia?


5. Is het juist dat op spionagevluchten over Colombia die ondernomen zullen worden vanaf FOL's op de Nederlandse Antillen, naast Amerikaanse ook Colombiaanse officieren aanwezig zullen zijn om de informatie te beoordelen en door te geleiden naar hun overheid (3)? Zo ja, acht u dit een wenselijke gang van zaken en waarom?


6. Is het juist dat de VS, door te dreigen met unilaterale handelssancties, grote politieke druk uitoefenen op de Nederlandse Antillen om aan de VS-wensen inzake drugsbestrijding te voldoen (4)? Zo ja, welke vormen namen deze dreigementen aan en welke rol heeft deze politieke druk gespeeld bij de totstandkoming van het verdrag over de FOL's?


7. Acht de minister het toelaatbaar dat de VS met unilaterale sancties dreigt om haar wensen aan andere landen op te dringen? Zo nee, wat onderneemt u of gaat u ondernemen om uw mening hierover bij de VS kenbaar te maken en deze dreigementen te weerstaan?


8. Acht u de mogelijke implicaties van het verdrag met de VS omtrent de FOL's niet ernstig genoeg om alsnog parlementaire goedkeuring hiervoor te vragen? Zo nee, waarom niet?

 

(1) NRC 23 juli 1999
(2) Chicago Tribune, 15 juli 1998
(3) Verslag algemeen overleg 26 200 IV nr. 19 pagina 4 (4) Regiobeleidsdocument Caraïbisch Gebied 25 535 nr. 5 pagina's 25-26 en 33

Meer informatie:

Jan Marijnissen, 070-3182801
Johan van den Hout, 070-3183820, 013-5440293

Deel: ' SP Antillen niet gebruiken voor spionagevluchten V.S '
Lees ook