Ingezonden persbericht

Den Haag, 5 oktober 2001

Uit nieuw onderzoek van de SP blijkt dat veel bedrijven zich wel degelijk schuldig maken aan het naar boven afronden van hun produkten om psychologische europrijzen te krijgen. De SP vindt dat de regering deze 'euroflatie' niet serieus genoeg neemt. Zij dringt daarom aan op hardere maatregelen om prijsstijgingen te voorkomen.

Half mei heeft SP Tweede-Kamerlid Jan Marijnissen al schriftelijke vragen gesteld aan minister Zalm over maatregelen tegen euroflatie, zoals het overwegen van een prijzenwet. Zalm antwoordde toen dat "marktwerking in het algemeen de beste garantie voor lagere prijzen" geeft. Volgens Zalm waren genomen maatregelen als het dubbel prijzen van produkten en het subsidieren van een 'EuroMeldpunt' voldoende om prijsopdrijving te voorkomen. Dit blijkt dus niet het geval. De SP zal de zaak komende week bij de Financiële Beschouwingen aan de orde stellen.

Op haar website heeft de SP mensen verzocht gevallen van euroflatie te melden. Vanaf half mei zijn al meer dan honderd 'bekeuringen' voor bedrijven binnengekomen. Op www.sp.nl/euroflatie zijn nu de meest duidelijke voorbeelden van deze 'burgerinspecties' na te lezen. Burgers kunnen zich nog steeds melden met nieuwe gevallen van 'euroflatie'.

Meer informatie: Ewout Irrgang, 070-3183812 / 020-6703177

Zoekwoorden:

Deel: ' SP Bedrijven maken misbruik van invoering Euro '
Lees ook