SP

SP: Belasting oudpapier bedreigt verenigingsleven

SP: Belasting oudpapier bedreigt verenigingsleven

SP: AANSLAG INKOMSTEN UIT OUDPAPIER BEDREIGT

VERENIGINGSLEVEN

Met de beslissing van de Belastingdienst Nijmegen om aan de Vogelvereniging Fauna Beuningen een aanslag voor inkomsten uit het ophalen van oudpapier op te leggen dreigt een gevaarlijk precedent geschapen te worden. Immers vele duizenden verenigingen zijn voor hun voortbestaan afhankelijk van de inkomsten verkregen uit het ophalen van oudpapier. ~Dit is niet alleen schadelijk voor het voortbestaan van verenigingen, maar kan er ook toe leiden dat mensen hun papier niet meer zullen scheiden als het niet meer wordt opgehaald. En dit terwijl de fiscus juist een fatsoenlijk milieugedrag wil bevorderen~, aldus Jan Marijnissen. Hij verzoekt de minister de inkomsten van verenigingen uit oudpapier niet te belasten en heeft in verband daarmee de volgende vragen gesteld:


1. Heeft u kennisgenomen van het bericht dat de fiscus de Vogelvereniging Fauna Beuningen heeft aangeslagen voor inkomsten uit het ophalen van oudpapier? (1)

2. Kunt u aangeven of dit algemeen nieuw beleid is of een initiatief van de Belastingdienst in Nijmegen?

3. Is het u bekend dat duizenden sportclubs en andere verenigingen zich in leven houden met het ophalen van oudpapier?

4. Bent u met mij van mening dat een aanslag op deze inkomsten een regelrechte bedreiging is voor het voortbestaan van die verenigingen?

5. Is het nog steeds zo dat u via de fiscaliteit een beter milieugedrag wil bevorderen?

6. Is er bij het optreden van de Nijmeegse belastingdienst ook gedacht aan de milieu-effecten?

6. Bent u bereid stappen te ondernemen zodat inkomsten uit oudpapier van het verenigingsleven niet worden aangeslagen door de belastingdienst?
Zo nee, waarom niet?

(1) De Gelderlander, 25 januari 1999

Deel: ' SP Belasting oudpapier bedreigt verenigingsleven '
Lees ook